Xuất chương trình gia công trên phần mềm Pro E

Sau khi lập trình gia công và thiết lập Post Professor công việc cuối cùng của lập trình bằng phần mềm là xuất ra chương trình để gia công.

Thực hiện:

  • Trong Menu Manager ta chọn CL Data/ Out Put/ Select One

Operation: xuất tất cả các chu trình

NC Sequence: xuất từng chu trình

xuat code 1
[adrotate banner=”2″] Xuất hết các chu trình:

–         Operation/ OP010/ Done

–         Trong PATH chọn File, phía dưới OUTPUT TYPE đánh dấu vào MCD file và click Done

–         Đặt tên cho file *.ncl/ OK/ OK/ Done/ Chọn UNCX01.P20 (post của Fanuc 16M)

–         Kết quả ta được file *.tap:

xuat code 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *