Xpert: Máy chấn tôn

Máy chấn tôn có độ chính xác lặp lại tối đa chỉ cần bấm nút

Xpert_2011

Lực chấn 60–1000 t
Chiều dài chấn 2050–10 200 mm
Chiều cao mở 500/550/650 mm
Hành trình chuẩn 215/265/365 mm
Tốc độ gia công của trục Y 1–20 mm/s
Hệ thống cữ sau 2–6  trục
Phạm vi tối đa cữ sau trục X 1050/1100 mm
  • Cơ sở dữ liệu bao quát, mở rộng nhất trên toàn thế giới.
  • Máy duy nhất không tạo ra sai số góc. Cung cấp độ chính xác lặp lại cao nhất trên thị trường.
  • Mọi công cụ thông thường đều có thể sử dụng thuận tiện và có thể đặt hàng trực tiếp từ Bystronic.
  • Đạt được kết quả chấn hoàn hảo chỉ cần bấm nút, bất kể hiểu biết trước đó của người điều khiển máy.
  • CAD/CAM được sử dụng xuyên suốt: chỉ sáu lần nhấp chuột từ tệp dữ liệu 3D đến chi tiết 3D.
  • Kết quả chấn vượt trội nhờ vào công nghệ quy chiếu áp suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.