Xây dựng Bộ PostProcessor cho Máy CNC Nhiều Trục

PostProcessor (hậu xử lý) là một module đặc biệt của phần mềm CAM (Computer Aided Manufacturing), là cầu nối quan trọng chuyển dữ liệu đường chạy dao (cutter location data) được tạo từ hệ thống CAM sang dữ liệu điều khiển máy (machine control data). Nhờ các bộ PostProcessor mà ta có thể dùng chung được các phần mềm CAD/CAM đắt tiền cho nhiều máy CNC. Trong máy CNC 5 trục việc chuyển đổi rất phức tạp vì sự chuyển động đồng thời của các trục tịnh tiến và trục quay. Một hệ thống sản xuất có các loại máy CNC khác nhau, yêu cầu vài bộ PostProcessor.

flowchar

Máy 5 trục: tức là có 5 bậc tự do. Đây là yêu cầu tối thiểu để nhận được sự linh hoạt cao nhất về chuyển động tương đối giữa dao và phôi. Điều này có nghĩa là dao và phôi có thể chuyển động tương đối với nhau dưới mọi góc độ. Các bề mặt cong phức tạp hay các đường cong yêu cầu phải gia công bằng máy 5 trục. Do ba chuyển động tịnh tiến chỉ có thể định vị dao ở một điểm trong không gian. Một trục quay xung quanh một trục có thể tạo một bề mặt cong quanh một hướng. Chyển động quay thứ hai xung quanh một trục khác tạo dịch chuyển theo một mặt cong 3D trong không gian. Gia công CNC 5 trục có rất nhiều ưu điểm so với gia công CNC 3 trục, ví dụ như khả năng gia công các bề mặt phức tạp, tốc độ cắt vật liệu cao, giảm thời gian gia công, nâng cao chất lượng bề mặt gia công, v.v…

Do có thêm hai trục quay nên cũng có nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết, như vấn đề xác định và tránh va chạm trong quá trình gia công, vấn đề giao tiếp chuyển dữ liệu đường chạy dao (CL data) sang dữ liệu điều khiển phù hợp với cấu hình của máy – PostProcessor.

Các cơ sở hiện nay vẫn chưa có các bộ PostProcessor phù hợp với máy để gia công nên chưa khai thác hết được tính năng của máy. Do đó, chúng tôi nhận xây dựng bộ PostProcessor (hậu xử lý) cho mọi cấu hình máy CNC 3 trục, 4 trục, 5 trục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.