Xác lập dao tiện trong

Dao tiện trong thực hiện gia công mặt trong của chi tiết, chẵng hạn trong lỗ đã khoan, doa lỗ, tiện rãnh trong, tiện ren trong… Các nguyên tắc gá lắp dọc theo trục z đối với dao tiện trong hoàn toàn như dao tiện ngoặi cùng chủng loại.

Dọc theo trục X, xác lập đãng ký vị trí dao phải được thực hiện đến đỉnh tưởng tượng của lưỡi cắt (mảnh dao hợp kim). Hình 15.6 minh họa xác lập đăng ký vị trí dao gia công lỗ (dao doa).

15.415.5

 

Hình 15.4, 15.5 và 15.6 minh họa thứ tự ba nguyên công (khoan – tiện – doa) thực hiện trên máy tiện CNC. Chú ý, vị trí hộc dao được xác định là vị trí thay dao, không bắt buộc phải là vị trí zero máy. Điều đó có nghĩa là G50 có thể được xác lập ở nơi bất kỳ trong các giới hạn hành trình của máy, kể cả ở zero máy.

Vì các lý do an toàn, dao không được chìa ra từ ổ dao vào vùng z có giá trị âm – bên trái của mặt đầu chi tiết. Nhiều máy tiện CNC có hành trình hơi dài vượt quá zero máy trên trục z (1-

2   inch, 25 — 50 mm). Đôi khi có thể vào vùng này để thay dao an toàn cho các dao rất dài. Tuy nhiên, đây là phương pháp lập trình tiên tiến và đòi hỏi các đánh giá an toàn nghiêm ngặt. Hầu như không có vòng mở rộng đốì với trục z phía trên vị trí máy (chỉ khoảng 0.2 inch, 0.5 mm)

Vấn đề an toàn kế tiếp liên quan đến các dao dài là khoảng hở trong vùng kẹp chặt chi tiết, kể cả mâm cặp và ngàm kẹp. Bạn cần bảo đảm chỉ kéo dài các dao khi công việc thực sự đòi hỏi điều đó.

Chi tiết đỉnh góc

Dao tiện CNC thường có mảnh hợp kim có thể phân độ, với bán kính góc để tăng độ bền và độ bóng bề mặt gia công. Khi lệnh đăng ký vị trí được dùng cho dao có bán kính mũi, nhà lập trình cần biết (và báo cho người vận hành CNC), G50 ứng với lưỡi cắt nào. Trong nhiều trường hợp, sự lựa chọn là đơn giản. Giá trị G50 được đo từ zero máy đến giao điểm của trục tiếp tuyến X và z. Tùy theo hình dạng dao và định hướng dao trong ổ dao, xác lập G50 sẽ có giá trị tương ứng. Hình 15.7 minh họa vài xác lập đối với các định hướng dao và có bán kính góc, gồm hai dao cắt rãnh.

Ví dụ lập trình

Ví dụ này minh họa phương pháp sử dụng lệnh G50 trên máy tiện có nhiều nét tương tự chương trình trên trung tâm gia công. Thứ nhất, sự thay dao được thực hiện, tiếp sau xác lập G40 cho dao được chọn. Khi dao đó tiến hành gia công, sẽ trở về đúng vị trí tuyệt đối được chuyên biệt trong block chứa G50. Trong ví dụ này có hai dao, dao thứ nhất được lập trình đế’ tiện bề mặt (vạt mặt), dao thứ hai được lập trình để tiện đường kính 2.5 inch.

01602 NI T0100

N2 G50 X7 .45 Z5.5 N3 G96 S400 M03 N4 GOO X2 .7 Z0 TO 101 MO8 N5 GO 1 X-0.07 F0.007 N6 GOO zo . 1 MO9 N7 X7.45 Z5.5 T0100 N8 MOI

N9 T0200

N10 G50 X8 .3 Z4 . 8 Nil G96 S425 M03
N12 gOO X2 . 5 ZO . 1 T0202 M08 N13 Z-1.75 F0.008 N14 GOO X2 .7 M09 N15 X8 . 3 Z4 . 8 T0200 N16 M3 0 %

Chú ý các block N2 và N7 dùng cho dao thứ nhất, N10 và N15 cho dao thứ hai. Dối với từng dao, các cặp xz này của các block là như nhau. Điều chương trình “báo cho” hệ điều khiển biết ở đây là block N2 chĩ đăng ký vị trí dao hiện hành, còn N7 thực sự trả dao về đúng vị trí cũ. Đối với dao thứ hai, block N10 đăng ký vị trí dao hiện hành, block N15 buộc dao phải trở về vị trí đó.

Các block quan trọng cần xem xét là N7 và NlO. Block N7 là vị trí thay dao của dao thứ nhất, block N10 là đăng ký vị trí dao của dao thứ hai – cả hai dao này ở cùng vị trí trên hộc dao. Sự khác biệt giữa các giá trị xz phản ánh sự khác biệt chiều dài chìa ra của từng dao trên ổ dao. Toàn bộ điều được thực hiện với lệnh G50 là báo cho hệ điều khiển vị trí đầu dao tính từ zero chương trình. Bạn cần,nhớ kỹ điều đó.

dh4

Quan hệ giữa các điểm quy chiếu trong lập trình CNC được biểu thị theo các giá trị số được xác lập trước. Các số này, các giá trị chuyên biệt được yêu cầu trước khi thực sự tiến hành xác lập máy. Trong khi lập trình gia công, nhiều kích thước đã biết một cách chính xác, số khác chỉ biết gần đúng, và một số kích thước hoàn toàn chưa biết. Nhiều kích thước đã biết có thể thay đổi giữa các nguyên công. Nếu không có cách thức hiệu chỉnh, sẽ hầu như không thể xác lập máy một cách chính xác và hiệu quả. Các bộ điều khiển hiện đại cung cấp nhiều tính năng giúp cho sự lập trình và xác lập máy trở nên dễ dàng hơn, nhanh và chính xác hơn. Các hệ tọa độ, bù vị trí và bù dạng hình học, là nhừng công cụ hỗ trợ đắc lực được dùng trong lập trình để hiệu chỉnh các sai số.

Một trong các kỳ thuật lập trình cũ nhất được dùng khi viết chương trình là bù vị tri. Sử dụng các hàm bù vị trí, vị trí thực của dụng cụ cắt được bù cho vị trí lý thuyết của dao đó.

Đây chí là một trong nhiều phương pháp hiệu chính khả dụng chơ nhà lập trình và người vận hành máy. Trên các hệ thôYig CNC hiện đại, phương pháp này vẫn được sử dụng để tương thích với các chương trình cũ. Ngày nay, kỳ thuật hày thực sự không cần thiết, đã được thay bằng Work Offsets (Work Coordinate System) linh họat và hiệu quả hơn, sẽ được trình bày trong Chương 18. Chương này chỉ đề cập một số ứng dụng lập trình có thể có ích khi sử dụng phương pháp bù vị trí kiểu cũ.

MÔ TẢ

Mụe đích chính của bù vị trí là hiệu chỉnh chênh lệch giữa vị trí zero máy và vị trí zero chương trình của dụng cụ cắt. Trong thực tế, điều này được dùng trong các trường hợp như khoảng cách giữa hai điểm quy chiếu có thể biến đổi hoặc hoàn toàn chưa biết. Ví dụ, khi gia cồng vật đúc, zero chương trình được lấy từ bề mặt vật đúc có thể thay đổi rõ rệt. Sử dụng bù vị trí sẽ không cần thường xuyên thay đổi chương trình hoặc chính lại sự gá lắp. Nói chung, chi tiết được lắp trong đồ gá trên bàn máy và toàn bộ gá lắp sẽ được bù. Vì lý do đó, sự bù vị trí đôi khi được gọi là bù đồ gá hoặc bù bàn máy.

Tương tự một số hàm khác, sự bù vị trí là phương pháp lập trình đòi hỏi giá trị nhập của người vận hành máy CNC. Nhà lập trình chuyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *