Xác định hình học máy theo hệ tọa độ tay phải

Trên trục số, góc phần tư và các trục, điểm gốc tọa độ chia từng trục thành hai phần. Điểm zero – gốc tọa độ – phân chia giữa phần dương và phần âm của trục tọa độ. Trong hệ tọa độ tay phải, trục dương bắt đầu từ điểm gốc và hướng về bên phải đối với trục X, hướng lên đối với trục Y, và hướng đến điểm chiếu vuông góc đốì với trục z. Các chiều ngược lại là âm.

Nếu đặt hệ tọa độ này lên bàn tay phải, chúng sẽ tương ứng chiều từ gốc đến đầu ngón cái hoặc ngón trỏ và ngón giữa. Ngón cái hướng theo chiều X, ngón trỏ chiều Y và ngón giữa là chiều z.

Hầu hết các máy CNC đều được lập trình với phương pháp tọa độ tuyệt đối, dựa trên gốc tọa độ X0Y0Z0. Phương pháp tọa độ tuyệt đối

xz PLANE = MẶT PHẦNG xz XY PLANE = MẬT PHANG XY YZ PLANE = MẬT PHANG YZ

 

tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của hệ tọa độ vuông góc (Hệ tọa độ Descartes).
[adrotate banner=”1″]

Hình học máy là quan hệ của các khoảng cách giữa điểm cố định trển máy và điểm lựa chọn trển chi tiết. Hình học máy CNC thường sử dụng hệ tọa độ tay phải chiều trục dương và âm được xác định bằng quy ước chiếu. Nguyên tắc cơ bản đối với trục z là đây luôn luôn là’ trục, mà theo trục đó có thể gia công lỗ đơn giản với dao một lưỡi cắt, chẳng hạn khoan, chuốt, EDM hoặc chùm laser. Hình 1.1 minh họa sự định hướng điều khiển của máy công cụ kiểu XYZ.

Định hướng trục – phay

Máy 3 trục cơ bản sử dụng ba trục điều khiển chuyển động, đó là trục X, trục Y và trục z. Trục X song song với chiều (kích thước) dài nhất của bàn máy, trục Y song song với chiều (kích thước) ngắn nhất của bàn máy và trục z là chuyển động của trục chính. Trên trung tâm gia công đứng, trục X là chiều dọc bàn máy, trục Y là chiều ngang và trục z là chiều trục chính. ĐỐI với trung tâm gia công ngang, thuật ngữ hơi thay đổi so thiết kế của các máy này. Trục X là chiều dọc bàn máy, trục Y là chiều cột, và trục z là chiều trục chính. Máy ngang có thể được coi là máy đứng khi quay 90° trong không gian. Tính năng bổ sung của trung tâm gia công ngang là trục phân độ B. Các trục máỵ CNC đứng được minh họa trên Hình 1.2.
[adrotate banner=”2″]

1.2

Hình 1.2. Các trục mảy của trung tâm gia công CNC đứng.

Định hướng trục – tiện

Hầu hết các máy tiện CNC đều có hai trục X và Y và có thể có thêm các trục phục. Trục thứ ba, trục c, được thiết kế cho các nguyên công phay và là tùy chọn trên máy tiện CNC.

Điều phổ biến dối với các máy tiện CNC trong công nghiệp là sự định hướng kép của các trục XY, Máy tiện được chia thành máy tiện

1 lx+► z+ N+
z+► x+

 

Hình 1.3. Các trục mảy của máy tiện (trung tâm tiện) CNC

trước và sau. Máy tiện trước tương tự máy tiện cổ điển. Mọi kiểu máy tiện có băng máy nghiêng đều là máy tiện sau. Ký hiệu các trục có thể không tuân theo các quy tắc toán học.

Các trục phụ

Kiểu máy CNC bất kỳ đều có thể được thiết kế với một hoặc vài trục bổ sung, thường được coi là các trục phụ với ký hiệu u, V, và w. Các trục này thường song song với các trục chính X, Y, và z tương ứng. Đôi với các ứng dụng quay

X Y Z
U V w
I J K
A B C
1 1 1

 

Hình 1.4. Quan hệ giữa các trục máy chỉnh và phụ

hoặc phân độ, các trục phụ được ký hiệu là A, B, c khi quay quanh trục X, Y và z tương ứng. Chiều dương của trục quay (hoặc phân độ) là chiều tiến của ren phải theo chiều dương của trục X, Y hoặc z. Quan hệ giừa các trục chính và trục phụ được nêu trên Hình 1.4.

Các vector tâm cung (tròn) không phải là các trục thực sự, nhưng có quan hệ với các trục chính XYZ. Điều này sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 28.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.