Vượt quá dữ liệu nhớ của chương trình CNC

Mọi thiết bị CNC đều được thiết kế với các công tác đặc biệt có cùng một tính năng – chúng cho phép người vận hành vượt qua tốc độ đã được lập trình của trục chính hoặc cùa chuyển động trục. Ví dụ, lượng ăn dao 15in/min trong chương trình gảy ra sự va đập dao cát. Người vận hành biết, băng cách tă/ìLí lượng ăn dao hoặc giảm tốc độ trục chính và giải quyết được sự va đập đó. Có thể thay đổi lượng ăn dao hoặc tốc độ trục chính bằng cách biên tập chương trình, nhưng phương pháp này đôi khi không hiệu quả. Sự “thực nghiệm” có thể là cần thiết trong khi thực sự cắt gọt để tìm giá trị xác lập tối ưu. Các công tắc xoay, cho phép vượt qua dữ liệu chương trình, có lè là phương tiện thích hợp nhất, do có thể sử dụng đế thử nghiệm trong khi gia công. Có bốn công tắc loại này trên hầu hết các bảng điều khiển.

Rapid feedrate override (rapid traverse) (điều chỉnh

chuyển động nhanh của máy công cụ).

Spindle speed override (điều chỉnh tốc độ trục chính

v/ph đã lập trình).

Feedrate override (cutting íeedrate)

(điều chỉnh tốc độ cắt đã lập trình).

Dry run mode (đưa chuyển động cắt sang tốc độ biến thiên).

Các công tắc override có thể được dùng riêng rẽ hoặc chung với nhau. Chúng khả dụng trên bộ điều khiển, giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn đốì với cả nhà lập trình và người vận hành. Người vận hành không cần “thí nghiệm” với các tốc độ và lượng ăn dao bằng cách liên tục biên tập chương trình và nhà lập trình có thể tự do hơn khi xác lập các giá trị hợp lý cho tốc độ trục chính và lượng ăn dao. Sự hiện hữu của các công tắc override không có nghĩa là tùy ý lập trình các giá trị cắt gọt bất kỳ. Override thực chất là các công cụ tinh chỉnh, chương trình luôn luôn phải phản ánh các điều kiện gia công chi tiết. Các công tắc override không thực hiện các thay đổi chương trình, chỉ trao cơ hội cho người vận hành CNC để sau này có thể chỉnh sửa chương trình nhăm phản ảnh các điều kiện cắt gọt tối ưu. Được sử dụng một cách hợp lý, các công tắc override có thể tiết kiệm thời gian lập trình và thời gian xác lập trên máy CNC.

Rapid Motỉon Overrỉde

Các chuyển động nhanh được chọn trong chương trình CNC bằng lệnh được chuẩn bị sẵn không cần lượng ăn dao riêng biệt. Nếu máy được thiết kế để chuyển động với 500in/min (12700mm/min) trong chế độ nhanh, tốc độ này không xuất hiện trong chương trình. Thay vào đó, bạn gọi chế độ chuyển động nhanh bằng cách lập trình với lệnh G00. Trong khi thực thi chương trình, mọi chuyển động trong chế độ G00 sè theo tốc độ cô’ định của nhà chế tạo. Chương trình này sẽ chạy nhanh hơn trên máy có định mức chuyển động nhanh cao so với trên máy có định mức chuyển động nhanh thấp.

Trong khi xác lập, chuyển động nhanh có thể đòi hỏi sự điều khiển nào đó để minh chứng chương trình, khi các tốc độ chuyển động nhanh cao là không thích hợp. Sau khi chương trình đã được chứng minh, tốc độ nhanh có thể được áp dụng với giá trị cực đại. Các máy CNC được trang bị công tắc rapid, override cho phép các xác lập chuyển động nhanh tạm thời, ơ trên bảng điều khiển, công tắc này có thể được xác lập theo một trong bốn giá trị. Ba giá trị tính theo phần trăm tốc độ cực đại, là 100%, 50% và 25%, chuyện đổi giữa chúng, tốc độ chuyển động nhanh sẽ thay đổi. Ví dụ, nếu tốc độ nhanh cực đại là 500 in/min (12700 miíi/ph), các tốc giảm sẽ là 250 in/min (6350 mm/min) với xác lập 50% và 125 in/min (3175 mm/min) với giá trị xác lập 25%.

Vị trí thứ tư của công tác này không ghi giá trị phần trăm, mà thường là F1 hoặc ký hiệu nhỏ. Trong xác lập này, tốc độ chuyển động nhanh thậm chí có thể chậm hơn xác lập 25%. Hệ thống điều khiển cho phép lựa chọn chuyên biệt theo giá trị tùy ý giữa 0 và 100%. Xác lập mặc định thường là 10% tốc độ chuyển động nhanh cực đại. Xác lập F1 không được cao hơn 25% và chỉ có thể thực hiện thông qua sự xác lập tham số hệ thống. Bạn cần bảo đảm mọi người làm việc trên máy CNC đó chú ý đặc biệt đến các thay đổi, nếu có.

Spindle Speed Override

Logic được dùng cho ứng dụng rapid rate override cũng có thể được sử dụng cho spinclle speed override. Thay đổi cần thiết có thể được thiết lập trong khi cắt gọt thực sự bằng cách dùng công tắc spindle speed override ở trên bảng điều khiển. Ví dụ, nếu tốc độ trục chính được lập trình 1000 v/ph là quá cao hoặc quá thấp, bạn có thể tạm thời thay đổi bằng công tắc này. Trong khi cắt gọt thực tế, người vận hành CNC có thể thử nghiệm với công tắc spindle speed override để tìm tốc độ tối ưu theo các điều kiện cắt gọt cụ thể. Phương pháp này nhanh hơn nhiều so với “thử nghiệm” bằng cách thay đổi các giá trị chương trình.

Công tắc spindle speed override có thể là liên tục trên một số” bộ điều khiển hoặc lựa chọn các sô’ gia 10% thường trong khoảng 50 — 120% tốc độ trục chính đã lập trình. Tốc độ được lập trình là 1000v/ph có thể được thiết lập lại theo các giá trị 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 v/ph. Khoảng giá trị này cho phép người vận hành CNC có tính linh hoạt cao khi tối Ưu hóa sự quay trục chính theo các điều kiện cắt gọt cụ thể. Tuy nhiên, ở đây có thể có một nhược điểm. Sự thay đổi tốc độ trục chính tối ưu có thể chỉ áp dụng cho một trong
nhiều dụng cụ cắt được dùng trong chương trình đó. Phương pháp nên dùng là tìm tốc độ tốì ưu cho từng dao cắt, ghi lại, sau đó thay đổi chương trình một cách tương ứng, sao cho tất ca các dụng cụ cắt đều có tlìề được sử dụng ở xác lập spindle override 100% trong sản xuất.

So sánh các số gia trên công tắc spindle override với các số gia trên công tắc rapid motion override và feedrate override sẽ cho thấy khoảng giới hạn lớn hơn. Lý do về khoảng tốc độ trục chính 50 – 120% là tính an toàn.

Để thay đổi xác lập override đã chọn theo 100% tốc độ trong chương trình, bạn có thể tính toán tốc độ trục chính. Nếu tốc độ trục chính được lập thành là 1200 v/ph cho dụng cụ nào đó luôn luôn xác lập theo 80%, bạn nên chỉnh sửa giá trị trong chương trình là 960 v/ph, sau đó sử dụng giá trị 100%. Công thức rất đơn giản:

sn = Tốc độ trục chính mới.

Sp = Tốc độ trục chính lập trình.

p = Số phần trăm spindle override

Override đối với tốc độ trục chính đã lập trình trên máy CNC chỉ nhằm một mục đích, thiết lập sự quay trục chính để có các điều kiện cắt gọt tốt nhất.

Feedrate Override

Công tắc override được dùng nhiều nhất là công tắc thay đổi tốc độ cắt đã lập trình. Đối với các điều khiển phay, tốc độ cắt được lập trình theo in Ị min hoặc mị min. Đối với các điều khiển tiện, tốc độ cắt được lập trình theo in Ị vòng hoặc mm/vòĩig. Tôc độ cắt trên máy tiện tính theo đơn vị phút (min) chỉ dùng trong các trường hợp khi trục chính không quay mà cần điều khiển lượng ăn dao.

Sự tính toán tốc độ cắt mới, dựa trên xác lập feedrate override, tương tự cách tính tốc độ trục chính:

Fn = Fp X p X 0.01

Fn = Tốc độ cắt mới.

Fp = Tốc độ cắt lập trình

p = Số phần trăm feedrate override.

Tốc độ cắt có thể thay đổi (override) trong khoảng rộng, thường là 0-200%, ít nhất cũng trong khoảng 0-150%. Khi công tắc feedrate override được xác lập theo 0%, máy CNC sẽ dừng chuyển động cắt. Một số máy CNC không có xác lập 0%, tốì thiểu là 10%. Tôc độ cắt cực đại 150% hoặc 200% sẽ cắt 1.5 hoặc 2.0 lấn nhanh hơn so với giá trị đã lập trình.

Có thể có các tình huông, khi sử dụng feedrate override sẽ làm hư hại chi tiết gia công, dụng cụ cắt, hoặc cả hai, chẳng hạn các chu kỳ cắt ren bằng tarô hoặc bằng dao một lưỡi cắt. Các nguyên công này đòi hỏi sự quay trục chính đồng bộ với lượng ãn dao. Trong các trường hợp đó, feedrate override sẽ trở nên không hiệu quả. Feedrate override sẽ hiệu quả, nếu các lệnh chuyển động tiêu chuẩn G00 và G01 được dùng để lập trình các chuyển động cắt ren. Lệnh cắt ren với dao một lưỡi cắt G32, các chu kỳ cố định cắt ren bằng tarô G74 và G84, chu kỳ tiện ren G92 và G76 sẽ xóa íeedrate override được xây dựng trong phần mềm. Tất cả các lệnh này và các lệnh liên quan sẽ được trình bày chi tiết trong các chương kế tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.