Ví dụ về Phay thô mặt trên Proe 5

Để phay thô mặt này ta chọn chu trình phay volume.

Thực  hiện:

Sau khi thiết lập phôi, máy gốc tọa độ, retract ta thực hiện các bước sau:

  • Trong Machinning/ NCSequence/ Volume/ 3Axis/ Done
  • Đánh dấu vào các mụcName, Tools, Parameters và Volume
  • Đặt tên chu trình
  • Chọn dao: nhập dao Endmill 16
  • Thiết lập parameter như sau:

phay tho proe 1

Hình 3.9 Parameter

Để xuống dao tốt khi gia công ta thiết lập trong Parameter RAMP_ANGLE= 15  ¨

  • Tạo thể tích gia công

Chọn biểu tượng:  phay tho proe 2sau đó Extrude ra thể tích như sau:

phay tho proe 3

Hình 3.10 Tạo thể tích gia công

Trim thể tích Extrude để được thể tích cần gia công

Vào Edit/ Trim/ Chọn chi tiết gia công/  Kết thúc lệnh sẽ được thể tich cần xác định.

phay tho proe 4

Hình 3.11 Thể tích gia công

  • Playpath ta được kết quả như hình3.11

Tương tự như các bước để khoan trên ta lập trình cho các bước công nghệ tiếp theo và được các kết quả:

Phay lỗ bạc định vị, gia công thô, tinh mặt trên

phay tho proe 5

 

Hình 3.12 Mô phỏng gia công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *