Ví dụ về gia công khuôn trong phần mềm proe 5

Kết quả gia công mặt cong, runner, rãnh phi1 và mô phỏng đầy đủ.

 

proe 1

Hình 3.13 Mô phỏng gia công dạng Wireframe

Kết quả kiểm tra bằng Vericut:

proe 2

Hình 3.14 Mô phỏng gia công dạng Vericut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *