Ví dụ Quá trình gia công đĩa li hợp trên Topsolid

chia làm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: gia công mặt thứ nhất

Đầu tiên ta tiến hành phay mặt đầu xuống 2 mm. chọn gốc tọa độ trùng với tâm của phôi, sử dụng dao Ф10 để phay.

Hình 5.3  phay mặt đầu

 

 gc tl 1

 

Tiếp theo gia công hốc Ф75, vẫn sử dụng dao đường kính Ф10. Phay hốc xuống 6 mm.

 

gc tl 2

Hình 5.4  phay hốc

 

Tiến hành phay vát mép, sử dụng dao phay vát mép Ф16.

gc tl 3

Hình 5.5  Phay vát mép

 

Cuối cùng phay contour, sử dụng dao phay đường kính 4 mm, chiều sâu 6mm.

Hình 5.6  Phay contour

 gc tl 4

– Giai đoạn 2: gia công mặt thứ hai

Sau khi gia công xong mặt thứ nhất ta tiến hành tháo và lật chi tiết gia công mặt thứ hai.

Mặt thứ hai ta chỉ cần gia công mặt đầu, sử dụng dao Ф10

gc tl 5

Hình 5.7  Phay mặt còn lại của chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.