VỆ SINH DUNG DỊCH MÀI.

Mạt phải được loại bỏ khỏi dung dịch mài trước khi nó quay trở lại phôi. Nếu dung dịch không được vệ sinh, mạt sẽ tuần hoàn trở lại thông qua các vùng tiếp xúc và tạo ra lỗi bề mặt gia công. Tuy nhiên, nhiều máy mài có hệ thống chứa dung dịch mài. Một phương pháp được sử dụng để làm sạch dung dịch mài. Làm sạch dung dịch mài nên được thực hiện cẩn thận và theo dõi cẩn thận. Một kĩ thuật cơ bản được thiết lập. Dung dịch mài được bơm vào bể thiết lập, nơi mạt sẽ được lắng ra bởi lực hấp dẫn. Bể thiết lập nên có các vách ngăn đủ khả năng để có thời gian lọc được mạt. Bởi vì thiết lập yếu, lọc có thể được sử dụng. Vật liệu của lọc phải được thay đổi định kì. Các dạng lọc được sử dụng đê hạn chế kích thước các hạt mài. Nhiều trong hệ thống này sử dụng giấy lọc thay vì dùng vải bởi vì qui định sử lý. Một sự phát triển gần đây là việc ứng dụng tấm lọc siêu nhỏ. Các tấm lọc siêu nhỏ thì mỏng, độ chính xác của bộ lọc thép không rỉ, được sản xuất bằng cách mạ điện. Thêm vào đó, bộ lịc dựa vào kim cương được phát triển dựa trên cơ sở cho mục đích này. Các phương pháp làm sạch dung dịch mài khác bao gồm phương pháp tách ly tâm ( Hình L-71). Trong đó dung dịch mài được sử lý bởi một máy li tâm quay nhanh. Mạt sẽ được văng ra ngoài mà dung dịch làm mát sạch vẫn ở trung tâm.

hinh 72

Viêc tách xoáy ( Hình L-72) cũng sử dụng lực li tâm. Dung dịch mài sạch sẽ được thoát ra ở đỉnh, và mạt sẽ đi xuống dưới. Việc tách từ( Hình L-73) sẽ loại bỏ sắt và thép mài. Một trống từ quay trong dung dịch mài và sẽ hút cá mạt mài, và sau đó mạt sẽ được lấy ra và loại bỏ.Một quy luật chung để sử dụng lọc dung dịch mài đó là màng lọc nên loại bỏ hạt bụi lớn hơn giữa kích thước của hạt mài của đá mài. Đối với các ứng dụng siêu mài mòn áp dụng cho chất kết dính nhựa, màng lọc là cần thiết bởi vì sự tuần hoàn vật liệu mài sẽ làm xói mòn các liên kết đá mài, sớm giải phóng các hạt mài mòn vẫn còn sắc nét và hiệu quả.

hinh 73.jpg

Chất thải mài.

Các mối quan tâm về môi trường: Cơ quan bảo vệ môi trường ( EPA) đang phải trả tăng thêm sự chú ý đến các mối nguy hiểm của việc thải dung dịch mài vì làm ô nhiễm đất và nước ngầm. Rất nhiều quốc gia đã phân loại được bùn mài như là chất thải đặc biệt. Mài là quá trình tạo bẩn hơn tiện cứng, ví dụ : Lượng dư từ tiện cứng được tái chế hoàn toàn. Việc sử dụng hạt siêu mài mòn có thể làm giảm lượng bùn mài, nhưng một lượng nhỏ hơn nhiều của các hạt mài mòn được thải. Điều quan trọng là nhận thức được những mối nguy hiểm tiềm năng trong môi trường gia công đã qui định và thực hiện các bước để giảm thiểu những mối nguy hiểm ở mọi cấp độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *