Vật liệu làm khuôn dập

Cơ tính yêu cầu của chày và cối bao gồm:

  • Sự chống mòn, sự chịu nén, chịu va chạm, tính bền dẻo, và độ bền mỏi tốt.
  • Chày và cối cắt nên được chọn theo các điều kiện như số lượng sản xuất, vật liệu dập và sự bôi trơn.

Bảng 4.1 Tính chất của một số mác thép dụng cụ (theo tiêu chuẩn của nhật)

Thép hợp kim SKD11 SKD11(12%Cr) có độ chống mòn và  khả năng tôi cứng tốt nên nó làm giảm thiểu biến dạng. Nó thường được dùng nhất.
SKD11 (cải tiến) Độ cứng (60÷63) HRC đạt được khi tôi ở nhiệt độ cao. Thép này có độ bền dẻo tăng.
Thép dụng cụ tốc độ cao SKH51 High-speed steels, SKH51 thường được dùng nhất. Nó có độ chống mòn và độ bền dẻo tốt.
Powder

high-speed

tool steel

SKH40 Cấu trúc phân phân tử ở dạng các hạt được thiêu kết lại. Nó chứa một lượng lơn các nguyên tố hợp kim( W, V, Co…), và có độ bền dẻo, độ bền mòn và độ bền mỏi tốt.
Thép cacbua V30 So với thép, độ cứng, độ bền mòn, độ bền nén, độ bền nhiệt đều tốt hơn, nhưng độ bền dẻo thấp hơn. Nếu nó được chọn một cách sai thì cơ tính của nó không được sử dụng đầy  đủ.

 

Bảng 4.2 Sự ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim

Nguyên tố hóa học Ảnh hưởng
C C kết hợp với Cr, W, Mo, và V đạt được độ bền mòn tốt. Độ cứng tăng và độ dẻo giảm khi hàm lượng C tăng.
Cr Độ bền mòn và khả năng hóa bền(khả năng tôi) được cải thiện.
Mo, W Độ cứng nhân đôi khi carbide được tạo khi kết hợp Mo và W với C , Fe và Cr. Độ bền mòn, khả năng hóa cứng và độ bền ở nhiệt độ cao được cải thiện.
V Độ bền mòn và độ bền dẻo được cải thiện
Co Độ bền ỡ nhiệt độ cao và độ cứng đạt được sau khi tôi được cải thiện.
Mn Khả năng hóa bền và độ bền dẻo được cải thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.