ưu điểm của bãi bỏ các số zero đúng trưởc

Giá trị nhập kích thước nhỏ nhất và lớn nhất, hệ điều khiển có thể chấp nhận, gồm 8 chữ số, không có dấu thập phân, trong khoảng

1                         đến 99999999:

□     Minimum 0000.0001 inch hoặc 00000.001 mm

□     Maximum 9999.9999 inch hoặc 99999.999 mm

Ớ đây không cần viết dấu thập phân. Nếu chương trình sử dụng định dạng bỏ các số zero sự so sánh các giá trị nhập sẽ rất hừu ích.

Bảng 10.3. So sánh giá trị nhập – inch

Dâu thập phân Bãi bỏ các số zero đứng trước Bãi bỏ các số zero đứng sau
xo.0001 XI X00000001
xo .001 X10 X0000001
xo.01 X100 X000001
xo . 1 X1000 X00001
XI. 0 X10000 XOOOl
X10.0 X100000 XOOl
X100.0 XIOOOOOO XOI
X1000.0 XIOOOOOOO XI

 

Sự bãi bỏ số zero đứng trước được ưa chuộng hơn, do có lợi hơn với các phần thập phân nhỏ so với phần số nguyên lớn.

Bảng 10.4. So sánh giá trị nhập – mm

Dâu thập phân Bãi bỏ các số zero đứng trước Bãi bỏ các số zero đứng sau
xo.001 XI X00000001
xo.01 X10 X0000001
xo . 1 X100 X000.001
XI. 0 X1000 X0Ũ001
X10 . 0 X10000 X0001
X100.0 X100000 XOOl
X1000.0 XIOOOOOO XOI
X10000.0 XIOOOOOOO XI

 

 

 

 

Ngay cả khi các chương trình chỉ sử dụng định dạng dấu thập phân, hiểu biết về tác dụng bãi bỏ các số zero vẫn quan trọng. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà lập trình quên lập trình dấu thập phân? Đây sẽ là lỗi nghiêm trọng, và thường xảy ra, nhưng có thể tránh được dễ dàng bằng kiến thức và sự cẩn thận.

Để hoàn tất phần định dạng bãi bỏ các số zero, bạn hãy xét giá trị nhập chương trình, sử dụng chữ cái trục nhưng không phải là tử ngữ tọa độ. Lệnh dwell sẽ được dùng để giải thích vấn đề này. Chương 23 trình bày mọi chi tiết về lập trình dwell. Phần này chỉ sử dụng định dạng cơ bản và thời gian dwell một giây làm đơn vị. Định dạng dwell có thể được lập trình với trục X, tiếp sau tốì đa là 8 chữ số, luôn luôn dương. Nếu hệ điều khiển cho phép dấu thập phân, ở đây cũng không có sự nhầm lẫn. Nếu cần bãi bỏ các số zero đứng trước hoặc đứng sau, giá trị nhập được lập trình là rất quan trọng.

Ví dụ, chương trình đòi hỏi dwell kéo dài 0.5 giây. Trong các định dạng dưới đây, block chứa 1/2 giây dwell sẽ là:

□     Định dạng đầy đủ

□              Bỏ các zero đứng trước

□              Bỏ các zero đứng sau

□     Dấu thập phân

Chú ý, logic định dạng dwell và các từ ngữ tọa độ là như nhau. Định dạng được lập trình luôn luôn quan hệ chặt chẽ với sự ghi địa chỉ. Trong một số chu kỳ cố định, dwell được biểu thị bằng địa chỉ p, hoàn toàn không dùng dấu thập phân và phải được lập trình với chế độ bỏ zero phía trước. Nửa giây sẽ bằng P500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.