ỨNG DỤNG CÁC TRUNG TÂM GIA CÔNG

Trong lập trình các trung tâm gia công CNC không có tính năng Work Coordinate System – hệ tọa độ gia cồng (còn gọi là Work Offsets – bù chi tiết gia công), Position Register phải được thiết lập cho từng trục và từng dao. Có hai phương pháp.

Q Vị trí dao cắt được xác lập tại zero máy.

□      Vị trí dao cắt được xác lập cách xa zero máy.

Xác lập dao ở  zero máy

Phương pháp thứ nhất đòi hỏi vị trí zero máy cũng là vị trí thay dao đôi với tất cả các trục. Điều này không cần thiết và không thực tiễn. Bạn hãy xét điều này và tìm hiểu tại sao điều đó thiếu thực tiễn.

Chương trình thường được viết ở cách xa máy, nhưng phải chuyên biệt vị trí chi tiết trên bàn máy:

G92 X12.0 Y7.5 Z8.375

Các số trong ví dụ này dường như vồ hại. Nhưng bạn hãy xét người vận hành CNC ở bên máy, đang gá lắp chi tiết (không có đồ gá chuyên dùng), chính xác 12.0 inch cách zero máy theo trục X. Đồng thời người vận hành phải lắp chi tiết này chính xác 7.5 inch cách zero máy theo trục Y và cách 8.375 inch theo trục z.

Đây hầu như là nhiệm vụ không thể thực hiện, đặc biệt khi không có đồ gá chuyên dùng, và rất mất thời gian, ơ đây không cần các số này, chúng hoàn toàn là tùy ý; X12.0 có thể là X12.5 mà không hề có ảnh hưởng gì. Toàn bộ khó khăn này chỉ do nhà lập trình đã chọn điểm quy chiếu zero máy làm vị trí thay dao (chủ yếu theo các trực X và Y)

Hình 15.1 minh họa xác lập G92 dựa trên xác lập dao ở vị trí zero máy. Phương pháp bắt đầu chương trình ớ zero máy là rất hữu dụng.

hy1

 

Hình 15.1. Đăng ký vị trí dao hiện hành ở zero máy (chỉ nêu các trục X và Y)

Đây có thể là ưu điểm, ví dụ, nếu đồ gá chuyên dùng được lắp cố định trên bàn máy. Tâm lót với lưới định vị thường được sử dụng, cũng có thể dùng một hoặc nhiều bộ ngàm kẹp cố định. Phương pháp gá lắp này có nhiều biến thể.

Xác lập dao cách xa zero máy

Phương pháp này có thể loại bỏ khó khăn của phương pháp nêu trên, cho phép nhà lập trình chon vị trí dao XY ở điểm bất kỳ trong phạm vi các giới hạn hành trình máy (trước hết cần xét các yêu cầu an toàn) và sử dụng vi trí đó làm vị trí thay dao theo các trục X, Y. Do không cần zero máy, người vận hành có thể gá lắp chi tiết ở vị trí bất kỳ trên bàn máy, trong các giới hạn hành trình của từng trục máy. Hình 15.2 minh họa ví dụ về xác lập dao theo chiều âm trên trục X và chiều dương trên trục Y.

 

hy2

Hình 15.2. Xác lập đăng ký vị trí dao hiện hành từ zero máy (chỉ nêu các trục X và Y).

Để đưa dao vào vị trí bắt đầu thay dao, người vận hành phải dịch chuyển dao từ zero chương trình theo các giá trị chuyên biệt trong lệnh G92. Điều này dễ thực hiện hơn và hiệu quả hơn so với xác lập theo zero máy.

Sau khi thiết lập vị trí thay dao, tất cả các dao trong chương trình đều trờ về vị trí này để thay dao. Vị trí thay dao tự động trên trục z của trung tâm gia công đứng phải được lập trình ở zero máy, đây là vị trí thay dao tự động duy nhất. Do đó nội dung nêu trên thực tế chỉ áp dụng cho các trục X, Y. Bất kể vị trí dao, xác lập G92 phải như nhau cho mọi dụng cụ cắt, trừ khi có lý do chính đáng để thay đổi.

Nhược điểm duy nhất của phương pháp này là vị trí dao mới chỉ được hệ thống điều khiển ghi nhớ trong khi được cung cấp điện. Khi tắt máy (hoặc mất điện) vị trí thay dao này sẽ bị mất. Nhiều người vận hành CNC có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này đơn giản bằng cách tìm khoảng cách thực từ zero máy đến vị trí thay dao, ghi lại cho từng lần gá lắp và sau đó dịch chuyển dao theo khoảng cách đó sau khi có điện trở lại, chẳng hạn khi bắt đầu ca làm việc mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.