Trung Tâm Gia Công Ngang – NIPPEI TOYAMA 2007

ANBE-1003-01_01
ID#: ANBE-1003-01
Model: N3Q
Năm: 2007
Hệ điều khiển: F-18M
Nước sản xuất: Japan
Kích thước bàn: 320 mm
Hành trình X: 500 mm
Hành trình Y: 410 mm
Hành trình Z: 400 mm
Tốc độ trục chính: 100~15000 rpm
Số dao dự trữ lớn nhất: 16 pcs
Loại đầu dao: BT30
Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.