Trung Tâm Gia Công Đứng – MAKINO 2002

ANBE-1113-03_01
ID#: ANBE-1113-03
Model: V55
Năm: 2002
Hệ điều khiển: Pro.3
Nước sản xuất: Japan
Kích thước bàn: 1000×500 mm
Hành trình X: 902 mm
Hành trình Y: 500 mm
Hành trình Z: 450 mm
Tốc độ trục chính: 14000 rpm
Loại đầu dao: BT40
Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *