Trình tự tìm tâm xoay của bàn xoay trên máy gia công 5 trục

Trước tiên dùng đồng hồ so để hiệu chuẩn bàn xoay.

Cách hiệu chuẩn là đặt kim lên bàn xoay, xoay vài vòng xem độ lệch kim đo, kết hợp với tài liệu hiệu chuẩn để có thể xác định được tâm đo.

Bước 1 là canh chuẩn trục A( bàn xoay, bước hai là tìm tâm X,Y.

do tam ban xoay

 

Bước 3, là xoay bàn xoay thẳng đứng, đồng hồ phải để về số 0

14-07-2014 6-40-09 CH

Bước 4, xoay một góc -90 độ và xem giá trị đồng hồ vẫn không thay đổi (0)

hieu chuan cnc 5 truc

Bước 5, di chuyển trục Z với giá trị âm bằng bán kính của bàn xoay, khi đó ta sẽ có tâm của bàn xoay.

do 5 truc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.