Trình tự thực hiện gia công sản phẩm hoàn chỉnh máy CNC

gia-cong-cnc

Bài này sẽmiêu tảtrình tựthực hiện gia công sản phẩm hoàn chỉnh, bao  gồm cảviệc lập chương trình. Hiểu và tiến hành theo các bước sau, công  việc sẽ ñược tiến hành một cách hiệu quả.

1. Nghiên cứu bản vẽ để yêu cầu gia công

2. Xác định dụng cụ sửdụng

3. Phân tích phương pháp  định vị và kẹp

4. Lập chương trình

5. Bật nguồn cho máy công cụ

6. Nhập chương trình vào máy

7. Lưu chương trình vào bộnhớ

8. Lắp dụng cụvà phôi lên máy

9. Đo và nhập vào giá trịbù chiều cao và bán kính

11. Đặt điểm O

12. Kiểm tra chương trình bằng cách chạy không cắt

10. Rà gá phôi trên bàn máy để xác định điểm O

13. Kiểm tra ñiều kiện gia công bằng cách tiến hành cắt thử. (sửa  chương trình nếu thấy cần thiết, chỉnh sửa giá trị bù dao nếu cần  thiết)

may-cnc

Trên đây là sơ lược trình tự gia công một sản phẩm trên máy CNC. Nếu muốn biết rõ hơn mà không phải qua giai đoạn mò mẫm mất thời gian. Mời bạn hãy đến trung tâm Advance Cad, trung tâm đào tạo CAD/CAM CNC hàng đầu để hiểu rõ hơn về quy trình gia công sản phẩm CNC.

Trung tâm liên tục khai giảng các khóa học hàng tháng, đăng kí trước ngày khai giảng 1 tuần được giảm học phí. Mời bạn ghé thăm và cùng trải nghiệm khóa học CNC tại trung tâm Advance Cad:  http://advancecad.edu.vn/dao-tao-lap-trinh-van-hanh-phay-cnc/