Trình tự gia công khuôn thường gặp

Chuẩn bị phôi mài

Phôi gia công khuôn yêu cầu độ chính xác, độ nhám bề mặt, độ song song và vuông góc giữa các mặt cao do đó trước khi gia công trên máy CNC cần phải chuẩn bị phôi.

Việc chuẩn bị phôi trước gia công thường dùng trên các máy gia công cơ, các máy vạn năng để giảm chi phí. Trước gia công phôi thường được mài và phay song song vuông góc.

  • Mài

Bề mặt phôi thường không nhẵn bóng và không song song nên ta mài để đạt được điều này. Đối với những phôi bề mặt còn quá thô trước khi mài ta nên vạt mặt.

Mài phôi thường sử dụng các loại máy mài bàn từ

Yêu cầu chính của mài đó là đạt độ bóng và độ song song giữ 2 mặt của phôi.

  • Phay

Sau khi mài hai mặt phẳng song song ta phay 4 mặt cạnh còn lại song song và vuông góc với nhau.

Để phay đạt độ song song và vuông góc cao giữa các mặt và các cạnh thì việc rà gá lúc trước khi gia công rất quan trọng. Đối với phôi yêu cầu độ chính xác cao thì ta phải rà dùng đồng hồ so, đối với phôi không yêu cầu cao thì ta có thể dùng Eke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *