Tổng quan về máy phay CNC

Nhiều kiểu máy CNC được sử dụng trong công nghiệp, đa sô’ là trung tâm gia công CNC và máy tiện CNC. Tiếp sau chúng là các máy gia công tia lửa điện EDM, máy tạo hình và các máy có thiết kế đặc biệt. Tuy trọng tâm của cuốn sách này là hai kiểu máy chiếm phần lớn thị trường, nhưng nhiều ý tưởng chung cũng được áp dụng cho các trang thiết bị CNC khác. MÁY CNC- PHAY Nội dung về máy phay CNC rất nhiều, có thể trình bày trong hàng chục cuốn sách. Mọi máy công cụ từ máy phay đơn giản đến máy chép hình 5 trục đều thuộc loại này. Chúng khác nhau về kích cỡ, tính năng, tính thích hợp đôi với các nguyên công xác định,… nhưng đều có một điểm chung — các trục chính của chúng là trục X và trục Y, vì lý do đó chúng được gọi là máy XY. Trong nhóm máy XY còn có máy gia công tia lửa điện (EDM), máy cắt bằng laser và tia nước, máy cắt bằng ngọn lửa, máy hành trình… Tuy chúng không được phân loại theo máy phay, nhưng được nêu ra ở đây do phần lớn các kỹ thuật lập trình áp dụng cho máy phay đều đồng nhất với các kiểu máy đó. Ví dụ rõ nhất là gia công biến dạng, quy trình phổ biến đôì với nhiều máy CNC. Máy phay có thể được định nghĩa như sau: Máy phay là máy công cụ có khả năng chuyển động cắt đồng thời, sử dụng đầu phay làm dụng cụ cắt chính, dọc theo ít nhất hai trục trong cùng thời điểm. Định nghĩa này không bao gồm máy ép khoan, do thiết kế của chúng chỉ xét đến vị trí mà không tính đến biên dạng. Định nghĩa cũng không gồm máy EDM và các loại máy cắt khác, do chúng có khả năng gia công biên dạng nhưng không sử dụng đầu phay. Người dùng nlìừng loại máy đó vẫn có nhiều điều bổ ích từ các nội dung được trình bày trong sách này. Các nguyên tắc chung ở đây đều có thể áp dụng cho hầu hết các máy công cụ CNC. Ví dụ, máy EMD sử dụng đường kính dây (điện cực) cắt rất nhỏ. Máy cắt laser sử dụng chùm laser làm dụng cụ cắt, cũng có đường kính cho trước, quyết định chiều rộng rãnh cắt. Nội dung sẽ tập trung vào các máy công cụ cắt gọi kim loại sử dụng nhiều kiểu đầu phay khác nhau làm dụng cụ chính để gia công biên dạng. Do đầu phay có thể sử dụng theo nhiều cách, trước hết bạn hãy khảo sát các kiểu máy phay thông dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.