Tổng quan công nghệ Phay CNC

Sơ lược về cơ cấu máy Phay CNC

Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ

Bài tập xác định tọa độ điểm

Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3

Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit

Giới thiệu phần mềm mô phỏng máy CNC SSCNC

Cấu trúc chương trình Phay CNC hệ Fanuc

Các mã lệnh lập trình

–      Viết vào máy và chạy một chương trình CNC

Viết đầy đủ một chương trình Phay CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit

Các thao tác vận hành trên máy CNC mô phỏng:

–      Tắt, mở máy

–      Chức năng các nút trên Panel điều khiển.

–      Cách thiết lập dao, phôi

–      Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công

–      Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC

–      Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính

–      Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

Chương trình con

–      Viết chương trình cho gia công khỏa mặt

–      Viết chương trình cho gia công nhiều biên dạng trên 1 phôi

–      Viết chương trình hạ bậc hai bên phôi

–      Viết chương trình gia công hốc dạng tròn

–      Viết chương trình gia công hốc dạng vuông, chữ nhật

–      Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính

–      Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro

Bài tập lập trình tổng hợp

PHẦN VẬN HÀNH

Thao tác với panel điều khiển

Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực

Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hàng loạt

Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế

Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.