TÔC Độ TRỤC CHÍNH – R/MIN

Khi lập trình trung tâm gia công CNC, bạn hãy gán tốc độ trục chính trực tiếp theo số vòng quay trên một phút (r/min). Ví dụ, block cơ bản chứa tóc độ trục chính 200 r/min, đòi hỏi mục nhập dừ liệu như sau:

N230 S200 M03

Định dạng này là điển hình trên các bộ điều khiển phay, khi không sử dụng tốc độ chu vi (vận tốc dài), không cần sử dụng lệnh chuẩn bị đặc biệt để nêu rõ xác lập r/min, do đây là mặc định của bộ điều khiển. Giá trị r/min phải có số gia tối thiểu là một. Các giá trị phân số hoặc thập phân đều không được phép, và r/min phải trong khoảng đặc tính kỹ thuật của máy.

Vài trung tâm gia công có thể được trang bị với tùy chọn có sự lựa chọn tốc độ trục chính kép – r/min trực tiếp và tốc độ chu vi (vận tốc dài). Trong trường hợp này, và cũng như trong lập trình máy tiện, cần dùng lệnh chuẩn bị để chọn chế đọ vận tốc. G96 được dùng cho tốc độ chu vi (vận tốc dài) và G97 chọn r/min (vận tốc góc) trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.