TỐC độ Cắt theo chế độ tròn

Sự xác lập tốc độ ăn dao theo chuyển động tròn thường tương tự như tốc độ ăn dao tuyến tính. Hầu hết các chương trình không thay đổi tốc độ ăn dao theo chế độ chuyển động tròn hoặc tuyến tính. Nếu yêu cầu độ bóng bề mặt cao, tốc độ ăn dao “bình thường” phải được điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn với sự xem xét về bán kính dao, kiểu cắt bán kính (cung trong hay ngoài) và các điều kiện cắt. Bán kính dao cắt càng lớn, càng cần hiệu chỉnh tốc độ cắt đối với các cung được lập trình.

Trong trường hợp cắt gọt cung, quỹ đạo dao cắt tương đương (sau khi áp dụng bù bán kính dao) có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhiều so với cung được lập trình theo các kích thước bản vẽ.

Tốc độ cắt đôi với các chuyển động cung được bù luôn luôn dựa trên tốc độ cắt chuyển động tuyến tính (Chương 28). Công thức tiêu chuẩn để tính tốc độ ăn dao tuyến tính:

F|= r/min X Ft X n

Trong đó

F|I      Tốc độ ăn dao tuyến tính            (in/min hoặc

mm/mỉn). r/min:  Tốc độ            trục chính

Ff:      Tốc độ ăn dao/răng (lưỡi            cắt)

n:       Số lượng biên cắt gọt (số     lưỡi            cắt)

Dựa trên công thức tốc độ ăn dao tuyến tính, các điều chỉnh lượng ăn dao theo cung phụ thuộc vào phía của cung được gia công – trong hay ngoài. Tốc độ ăn dao tuyến tính phải tăng đối với cung ngoài và giảm đối với cung trong.

Đối với cung ngoài, tốc độ ăn dao được điều chỉnh tăng, đến giá trị cao hơn:

FxiR + r)

0 R

Trong đó:

F0: Tốc độ ăn dao đối với cung ngoài F|I Tốc độ ăn dao tuyến tính R: Bán kính ngoài của chi tiết r:  Bán     kính dao cắt.

Đối với các cung trong, tốc độ ăn dao được điều chỉnh giảm, đến giá trị thấp hơn:

c _F,x(R-r)

ri ”     D

Trong đó:

Fj: Tốc độ ăn dao đối với cung trong F|I Tốc độ ăn dao tuyến tính R: Bán kính ngoài của chi tiết r:  Bán     kính dao cắt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.