Tôc độ bề mặt trục chính

Lập trình tốc độ trục chính dựa trên uật liệu được gia cồng và đường kính dụng cụ cắt (trung tâm gia công) hoặc đường kính chi tiết (máy tiện). Nguyên tắc chung là đường kính càng lớn tốc độ r/min của trục chính càng thấp. Không được ước đoán tốc độ trục chính, phải luôn luôn tính toán giá trị này. Sự tính toán sẽ bảo đảm tốc độ trục chính tỷ lệ thuận với đường kính được lập trình. Tốc độ trục chính sai sẽ tác động xấu đến cả dụng cụ cắt và chi tiết gia công.

Tính gia công của vật liệu

Để tính toán tốc độ trục chính, vật liệu thường có tính gia công định mức đối với vật liệu dụng cụ cắt. Giá trị định mức này được tính theo phần trăm của một số vật liệu phổ biến, chẳng hạn thép carbon trung bình, hoặc trực tiếp theo tốc độ chu ui hoặc tốc độ bề mặt. Tốc độ bề mặt được tính theo feet trên phút (ftImin)đốì với hệ Anh, và hệ mét là mét trên phút (mịmin). Viết tắt cũ của ft/min là FPM – Feet Per Minute.Giá trị tốc độ bề mặt biểu thị mức độ khó gia công với vật Liệu dụng cụ cắt cho trước. Tốc độ này càng thấp, độ khó gia công của vật liệu chế tạo chi tiết càng cao..
[adrotate banner=”1″]

Ở đây có sự nhấn mạnh “vật liệu dụng cụ cắt cho trước”. Để mọi so sánh có ý nghĩa, cần thực hiện với cùng kiểu dụng cụ cắt, ví dụ, tốc độ bề mặt đối với dao cắt làm bằng thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao (thép gió) sẽ thấp hơn nhiều so với hợp kim cứng trên cơ sở carbides.

Dựa trên tốc độ bề mặt và đường kính dao cắt (hoặc đường kính chi tiết gia công trên máy tiện), tốc độ trục chính của máy có thể được tính theo số vòng quay Ị phút, sử dụng công thức riêng cho hệ Anh hoặc riêng cho hệ mét.

Có thể áp dụng công thức rút gọn khi chia 1000 cho 71.

với hợp kim cứng

TỐC độ trục chính – đơn vị Anh

Để tính tốc độ trục chính theo r/min, cần biết tốc độ chu ui (vận tốc dài) của vật liệu đôì với kiểu dụng cụ cắt và đường kính của dụng cụ hoặc chi tiết gia công:

,  . 12xft/min

r / min = —

71 X D

Trong đó:

r/min: Tốc độ trục chính (số vòng quay/phút)

12:      Hệ số đổi feet sang inch

ft/min: Tốc độ chu vi (feet/phut)

D:       đường kính (dao cắt khi phay, chi tiết

gia công khi tiện), tính theo inch

o Ví dụ:

Tốc độ chu vi của vật liệu gia công được chọn là 150ft/min, đường kính dao cắt là 1.75 inch.

r/min = (12 X 150) /(3.145 X 1.75)

= 327.4 = 327 r/min

Nhiều ứng dụng lập trình sử dụng công thức rút gọn nhưng vẫn chính xác:

, _      3.82 xft/ min

r / min =– —-

D

Đốì với các tính toán không yêu cầu cao về độ chính xác, hằng 3.82 có thể làm tròn là 4. Khi tính toán cần áp dụng đúng các dơn vị đo để bảo đảm kết quả chính xác. mét trong một chương trình            •

TỐC độ trục chính – đơn vị hệ mét

11.7

Khi dùng hệ mét trong chương trình, bản chất của công thức nêu trên không thay đổi, chỉ khác các đơn vị:

1000xm/min

r/min =     ——

71 xD

Trong đó:

r/min: Tốc độ trục chính (số vòng quay/phút)

1000: Hệ số đổi mét sang milimẻt

m/min: Tốc độ chu vi tính theo mét / phút.

D:       Đường kính tính theo mm (dao cắt khi phay,

chi tiết khi tiện)

o Ví dụ:

Tốc độ bề mặt là 30 m/min và đường kính dao cắt là 15 mm

r/min = (1000 X 30) / (3.1415 X 15)

= 636.6 = 637 r/min

,  .    318.3xm/min

r / min =          –  –         —-

D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.