TỐC Độ BỂ MẶT KHÔNG ĐỔI

Trên các máy tiện CNC, quá trình gia công khác với quá trình phay. Dao tiện không có đường kính còn đường kính dao doa không có quan hệ với tốc độ trục chính, do đó đường kính chi tiết gia công được dùng để tính toán tốc độ trục chính. Khi chi tiết đang được gia công, đường kính giảm dần, chẵng hạn khi tiện thô (Hình 11.7), lập trình tốc độ trục chính theo r/min là phi thực tế, do đó cần sử dụng tốc độ bề mặt trực tiếp trong chương trình tiện.

Ị 375 ft/min G96 S375

6000 r/min max. spindle speed

—— 01.00 = 1432 r/min

—— 00.50 = 2865 r/mịn

-L_ _ .1L => 00:25 = 5J30 i n              x– 00.00 = 6000 r/min = spindle max.

Hình 11.7. Ví dụ về tiện mặt trục ngoài sử dụng chế độ tốc độ be mặt khong đổi G96

Chọn tốc độ bề mặt chỉ là một nửa vân đề. Nửa còn lại là thông báo sự lựa chọn này cho hệ thông điều khiển. Hệ thống điều khiển cần được xác lập theo chế độ tốc độ bề mặt, không theo chế độ r/mỉn. Các nguyên công khoan, chuốt,… là phổ biến trên máy tiện và đòi hỏi r/min, cần chuyên biệt sự lựa chọn giữa tốc độ bề mặt và số vòng quay Iphút. Điều này được thực hiện với các lệnh G96 và G67 đặt trước hàm trục chính.

G96 s M03 Chọn tốc độ bề mặt

G97 s M0 3 Chọn số vòng quay Ị phút

Đối với phay, thường không cần sự phân biệt này, do tốc độ trục chính mặc định là r Ị min,

Bằng cách lập trình lệnh tốc độ bề mặt G96 đối với tiện và doa, bộ điều khiển nhập chế độ đặc biệt, được gọi là Constant Surface Speed – CSS (tốc độ bề mặt không đổi). Trong chế độ này, số vòng quay thực tế của trục chính sẽ
tăng hoặc giảm một cách tự động, tùy theo đường kính đang được cắt gọt (đường kính hiện hành). Constant Surface Speed tự động được thiết lập trong hệ điều khiển khả dụng cho hầu hết các máy tiện CNC. Tính năng này không chỉ tiết kiệm thời gian lập trình, mà còn cho phép dụng cụ có thể cắt gọt lượng vật liệu không đổi vào mọi thời điểm, do đó giảm tốc độ mòn lưỡi cắt và cải thiện độ bóng bề mặt.

Hình 11.7 minh họa các ví dụ về tiện mặt trụ ngoài bắt đầu ở X6.2 (06.2) và tiến dần vào đường tâm của chi tiết. Chương trình sử dụng G96 S375 và 6000 r/min là tốc độ trục chính cực đại của máy tiện.

Dù đã nêu ra các tốc độ được chọn, nhưng cùng với số vòng quay/phút tương ứng, quá trình cập nhật là liên tục. Bạn hãy chú ý sự tăng nhanh r/min khi dao cắt tiến gần đến đường tâm. Khi dao cắt tiến đến xo (00.0), tốc độ trục chính đạt giá trị cực đại, trong khoảng tốc độ hiện hành. Do tốc độ này có thể quá cao trong một số trường hợp, hệ điều khiển cho phép xác lập tốc độ cực đại theo yêu cầu.

Để lập trình tốc độ chu vi (vận tốc dài) cho máy tiện CNC, ở đây có vài lựa chọn. Trong ba ví dụ kế tiếp, bạn hãy xem xét các lựa chọn tốc độ. Các hàm đổi tcíc độ (số bánh răng hộp số) được bỏ qua trong các ví dụ đó.

o Ví dụ 1:

Tốc độ bề mặt được xác lập ngay sau xác lập tọa độ, sử dụng lệnh G50 (hoặc G92)

NI G20

N2 G50 X16 .0 Z5 . 0 T0100 N3 G96 S400 M03

Trong ứng dụng này, tốc độ thực của trục chính sẽ dựa trên đường kính hiện hành 16 inch, kết quả là 95 r/min trong block N3. Trong một-số trường hợp, tốc độ này có thể quá thấp. Bạn hãy xét ví dụ kế tiếp:

3 Ví dụ 2:

Trên các máy tiện CNC lớn, xác lập G50 của đường kính trục X có thể khá lớn, ví dụ

024.0     inch. Trong ví dụ trước, đường kính đích của chuyển động dao kế tiếp là không quan trong, nhưng trong ví dụ 2 điều đó rất quan trọng. Ví dụ:

NI G2 0

N2 G50 X24.0 Z5.0 T0100 N3 G96 S400 M03 N4 GOO X20.0 TO 101 MO8

Trong ví dụ 2, vị trí dao cắt ban đầu là X24.0 và chuyển động dao kết thúc tại X20.0, cả hai giá trị này đều là đường kính, do đó giá trị chuyển động thực là 2.0 inch. Tại X24.0, trục chính quay với tốc độ 64 r/min, tại X20.0 là 76 r/min. Sự chênh lẹch là rất nhỏ, do đó không đòi hỏi sự lập trình đặc biệt. Tuy nhiên sè có sự khác biệt rõ rệt nếu vị trí khởi đầu có đường kính lớn, và dao cắt chuyển động đến đường kính đích có giá trị nhỏ.

o Ví dụ 3a:

Từ vị trí ban đầu 024.0 inch, dao cắt sẽ dịch chuyển đến đường kính 2.0 inch khá nhỏ:

NI G2 0

N2 G50 X24.0 Z5.0 T0100 N3G96S400 M03 N4 GOO X2 . 0 T0101 M08

TỐC độ trục chính khi khởi động chương trình (block N3) hoàn toàn như ví dụ trước, 64 r/min. Trong block kế tiếp (N4), tốc độ tính toán cho 0 2.0 inch là 764 r/min, do hệ điều khiển tính toán một cách tự động. Đây là sự thay đổi (tăng tốc độ trục chính) khá lớn, có thể gây ra tác động xấu đến một số máy tiện CNC. Điều gì sẽ xảy ra nếu dao cắt đạt đến

02.0     trước khi tốc độ trục chính đạt đến giá trị 764 r/min? Dao cắt có thế bắt đầu cắt gọt kim loại với tốc độ thấp hơn nhiều so với yêu cầu. Để giải quyết vấn đề này, cần chỉnh sửa chương trình CNC:

3 Ví dụ 3b:

Sự chỉnh sửa được thực hiện trong block N3. Thay vì lập trình chế độ tốc độ bề mặt không đổi, bạn hãy lập trình r/ min trực tiếp cho đích 02.0 inch, dựa trên tốc độ bề mặt 400ft/min. cần tính giá trị r/min trước, sau đồ xác lập css sẽ được lập trình trong block kế tiếp.

NI G20

N2 G50 X24 .0 Z5 . 0 T0100 N3 G97 S764 M03 N4 GOO X2 . 0 TO 101 M08 N5 G96 S400

Trong ví dụ này, tại 0 24.0 (X24.0 trong N2), giá trị r/min thực chỉ là 64 r/min. Tại 0 2.0 (X2.0 trong N4), r/min sê là 764. Dao cắt có thể đạt đến X2.0 trước khi tốc độ trục chính tăng đến 764 r/min, nếu chưa được tính toán và lập trình trước.

Kỹ thuật này chỉ hữu ích nếu máy tiện CNC không hỗ trợ sự trễ thời gian tự động. Nhiều máy tiện hiện đại có bộ thời chuẩn bên trong, buộc dao cắt phải chờ trước khi eắt gọt, cho đến khi trục chính đạt được tốc độ theo yêu cầu.

Nhiều máy tiện CNC ngày nay không sử dụng xác lập G50 mà thay bằng xác lập Geometry Offset (bù dạng hình học). Trong trường hợp này, có thể chưa biết đường kính ban đầu ở vị trí zero của máy, bạn nên lập trình dwell ngắn trước khi thực sự cắt gọt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.