TỐC Độ ĂN DAO cực ĐẠI

Tốc độ ăn dao cực đại có thể lập trình cho các máy CNC do nhà chế tạo máy xác định, không phải do nhà sản xuất bộ điều khiển. Ví dụ, tốc độ cắt cực đại trên một máy nào đó có thể chỉ 393 in/min, dù hệ thống CNC có thể hỗ trợ tốc độ cắt cao hơn vài lần. Điều này có thể áp dụng cho mọi bộ điều khiển, nhưng cần có các xem xét lập trình bổ sung đối với máy tiện CNC khi lượng ăn dao /vòng quay là phương pháp chính để lập trình dụng cụ cắt.

Các yếu tô tác dộng đến tốc độ cực đại

Tốc độ cắt cực đại / vòng quay luôn luôn bị giới hạn theo tốc độ trục QÌiínli được: lập trình (rỉmin) và tốc độ chạy dao ngang nhanh cực đại của máy tiện CNC. Trong một số trường hợp tốc độ cắt / vòng quay được lập trình quá cao một cách vô lý. Vấn đề này rất phổ biến khi tiện ren với dao một lưỡi cắt.

Máy CNC không thể cưng câp tốc độ cắt cao hơn thiết kế, kết quả sẽ không chính xác. Sai số ren lớn đến mức không thế chấp nhận được. Khi sử dụng tốc độ cắt quá cao và tốc độ trục chính quá nhanh trong một chương trình, cần kiểm tra xem tốc độ cắt cuối có vượt quá tốc độ cắt cực đại được phép trên máy đó không. Có thể tính tốc độ ăn dao I vòng quay cực đại bằng công thức:

D

p _ max ‘max „ I „•

r / min

Trong đó:

FmaX: Tốc độ cắt cực đại được phép in/rev

Rmax* TỐC độ Cắt cực đại được chọn từ trục X và trục z

r/min: Tốc độ trục chính tính theo vòng/phút

Rniỉix tính theo in Ị min hoặc mm/min tùy theo hệ đơn vị được chọn. Chương 37 sẽ trình bày chi tiết về các giới hạn tốc độ cắt khi tiện ren.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.