Tính năng của Vericut

Hẳn khi tìm hiểu một phần mềm nào đó và trước khi sử dụng hay học một phần mềm, mọi người đều muốn tìm hiểu tính năng và ứng dụng của phần mềm đó trước. Vậy bài 1, xin giới thiệu với mọi người các tính năng của Vericut.


Modul chính: Vericut Verification. Kiểm tra xác nhận các chương trình CNC.
Các chức năng phụ như: Machine Simulation mô phỏng máy gia công. CG Tech (hãng viết phần mềm Vericut) hỗ trợ khách hàng tạo ra các máy mô phỏng trên Vericut có kích thước và các chuyển động giống máy thực tế. 
Optipath: dùng để tối ưu hóa các chương trình gia công, giảm thời gian gia công thực tế, tăng chất lượng bề mặt cho chi tiết gia công.
Auto Diff: Khi thao tác với Vericut, bạn nhập 2 dữ liệu, 1 dữ liệu là phôi sẽ sử dụng và G-code. 1 dữ liệu là model thiết kế ban đầu. Sau khi dùng NC program được nhập vào ở trên, để gia công phôi, Vericut sẽ so sánh chi tiết được gia công đó, với model thiết kế ban đầu, để kiểm tra sự chính xác của chương trình.
Model export: Khi bạn chỉ có chương trình NC, dữ liệu về phôi ban đầu, sau khi dùng Vericut mô phỏng các dữ liệu đó, bạn có thể xuất kết quả cuối cùng thành bản vẽ 3D dưới các dạng đuôi cơ bản.
Thăm dò gia công trên máy thực tế, bằng cách mô phỏng gia công đó trên máy ảo của Vericut.
Interfaces: Vericut có thể dùng dữ liệu về dao,v.v… của các chương trình Cam khác như Pro/E, UG,..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.