TIỆN REN MÔ ĐUN 2: Phương pháp tiện ren môđun

3 Phương pháp tiện ren mô đun

3.1 Phương pháp tính toán về ren mô đun

 • Để cắt ren chính xác trên máy tiện, trước hết cần thực hiện các tính toán trên cơ sở các thông số cơ bản của ren, để ren có kích thước phù hợp. Việc
  tính toán này phải theo yêu cầu cụ thể của ren cần gia công.
 • Sau khi tính toán được các kích thước của ren, tùy theo từng loại máy tiện mà ta điều chỉnh các tay gạt về vị trí theo bảng chỉ dẫn trên máy tương
  tự như tiện các loại ren khác. Đối với những bước ren không có trong bảng thì phải tính lắp lại bộ bánh răng thay thế. Phương pháp tính như sau:

3.1.1 Tính kích thước của ren mô đun

Ví dụ 1: Tiện ren mô đun có góc ở đỉnh a = 40°, mô đun m = 2,5, đường
kính đỉnh ren 32 mm, ren có 1 đầu mối. Hãy tính bước ren pn, chiều cao ren h,
đường kính chân ren d1 , bề rộng đỉnh ren F,  bề rộng chân ren F1?

Giải:

Bước ren p = pi.m = 3,14.2,5 = 7,85mm

Bề rộng đỉnh ren F = 0,843. m = 2.1mm

Bề rộng chân ren F1 = 0,7. m = l,75mm

Chiều cao ren h = 2,157. m = 5,39mm

Đường kính chân ren d1= d – h = 32 – 5.39 = 26,61mm

Ví dụ 2: Tiện ren mô đun có góc ở đỉnh a = 40°, mô đun m = 1,5, đường kính
đỉnh ren là 28 mm, ren có 2 đầu mối. Hãy tính bước ren pn, chiều cao ren h,
đường kính chân ren dt, bề rộng đỉnh ren F, bề rộng chân ren F1?

Giải:

Bước ren pn = pi.m.n = 3,14 . 1,5. 2 = 9,42mm

Bước ren p = pn/n= 9,42/2

Bề rộng đỉnh ren F = 0,843. 1,5 = l,26mm

Bề rộng chân ren Fj = 0,7. 1,5 = l,05mm

Chiều cao ren h = 2,157. 1,5 = 3,23mm

Đường kính chân ren d1 = d – h = 28 – 3,23 = 24,77mm

3.1.2 Tính và lắp bánh răng thay thế đề tiện các bước ren không có trong
bảng hướng dẫn của máy

Vì bước ren p và bước xoắn pn phụ thuộc vào hằng số pi nên khi tính toán
phải đổi pi ra các phân số tương đương để thuận tiện cho việc tính chọn bánh
răng thay thế, nhưng ta thường chọn phân số tương đương: 3,1415 ≈22/7

Ví du 1: Cần tiện ren mô đun có m = 2,5mm trên máy có bước vít me
pm = 6mm, ren có 2 đầu mốì. Tính bánh răng thay thế để lắp?

Giải:

 • Tính bưởc xoắn của ren pn = pi.m.n = 22/7x 2,5 x 2 (mm)
 • Áp dụng công thức tính bánh răng thay thế i u  =  pn/pm thay vào ta có:

Ta phải lắp 2 cặp bánh răng thay thế

 • Thử lại sau khi tính: pn =   .” Vậy bài toán tính đúng, vì

bước xoắn sau khi tính bằng bước xoắn đã cho. Nếu khác nhau thì phải tính  chọn lại các cặp bánh răng cho phù hợp

 • Kiểm tra điều kiện ăn khớp:

55 + 35 > 50 + 15

50 + 30 > 35 + 15

 • Như vậy đảm bảo đủ điều kiện ăn khớp
 • Lắp bánh răng thay thế: theo sơ đồ sau: (hình 1.2)

 

Ví dụ 2: Cần tiện ren mô đun có m = l,75mm trên máy có bước vít me pm =25, 4/4 ,ren có 3 đầu mối. Tính bánh răng thay thế để lắp?

 • Tính bước xoắn của ren pn = pi.m.n = 22/7 X1,75 X 3 (mm)
 • Áp dụng công thức tính bánh răng thay thế iu = pn/pm thay vào ta có:

Ở đây sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: máy có Z127 răng thì ta có:

Ta phải lắp 2 cặp bánh răng thay thế

 

 

Vậy bài toán tính đúng, vì bước xoắn sau khi tính bằng bước xoắn đã cho. Nếu khác nhau thì phải tính chọn lại cho phù hợp

– Kiểm tra điều kiện ăn khớp:

110 + 20 > 60 + 15

60 + 127 >20+15

Như vậy đảm bảo đủ điều kiện ăn khớp,

– Lắp bánh răng thay thế: theo sơ đồ sau: (hình 1.3a)

Trường hợp 2: máy không có Z127 răng thì ta thấy:   

Để tiện cho việc tính toán ta đổi trị số 25,4 thành phân số tương đương:
25,4 ≈ 330/13 =11×30/13 .Thay vào  ta có:

Ta phải lắp 2 cặp bánh răng thay thế ZC/ZT =65/25

– Thử lại sau khi tính:

Vậy bài toán tính đúng, vì bước xoắn sau khi tính bằng bước xoắn đã cho

Vì chỉ lắp 1 cặp bánh răng nên ta phải lắp thêm bánh răng trung gian ZTG vào cầu bánh răng để nối truyền động từ ZC tới ZT. Số răng của bánh răng trung gian là:

Lắp bánh răng thay thế: theo sơ đồ hình 1.3b

3.2 Dao tiện ren mô đun

 • Dao tiện ren mô đun cũng như các loại dao tiện ren khác, được sử dụng dao thép gió hoặc dao tiện ren hợp kim cứng.

 • Biên dạng lưỡi cắt của dao phải phù hợp với biên dạng của ren, đôi với ren mô đun góc biên dạng £ = 40° biên dạng là hình thang cân.
 • Trong quá trình cắt do nhiều nguyên nhân khác nhau như độ cứng vững của hệ thống công nghệ, rung động, chất lượng lưỡi cắt của dao v.v… mà biên
  dạng ren có sai số, nên góc biên dạng ren được mài nhỏ hơn 10’ – 20’ đôi với
  dao thép gió và 20’ – 30’ đối với dao hợp kim cứng.γ
 • Khi tiện thô mài góc trước γ = 5° – 10°, khi tiện tinh mài góc γ = 0
 • Góc sau phụ ở 2 bên a1 = a2= 3° – 5°, góc sau chính a= 12° – 15°
 • Khi cắt ren bước lớn, để mặt sau của dao không cọ vào sườn ren ta phải
  mài góc sau theo cách sau:

+ Mài góc sau phụ của lưỡi cắt bên (theo hưởng tiến của dao) lớn hơn góc
nâng của ren. Nếu tiện ren phải thì góc sau phụ ở phía bên trái atrái = μ + a1
Nếu ren trái aphải = μ + a2 (p là góc nâng của ren) như hình 1.5a.

Mài theo phương pháp này thì góc thoát ở lưỡi cắt phải âm (y2 < 0) khi tiện ren phải, như vậy lực cắt lớn do khó thoát phoi, sinh ra rung động nên độ trơn láng thấp. Để khắc phục tình trạng này, dọc theo lưỡi cắt trên mặt thoát của dao mài thành rãnh hẹp, (nếu tiện ren phải thì mài rãnh ở lưỡi cắt phải, ren trái thì mài ở lưỡi cắt trái) để đảm bảo cho phoi thoát ra dễ dàng như hình 1.5b.

+ Dao được mài hai góc sát bằng nhau a1 = a2 , góc thoát γ = 0 như hình 1.6a. Trường hợp này khi gá, dao được xoay nghiêng đi một góc μ. Vì vậy cần phải sử dụng cán dao có đầu quay và vạch chia độ như hình 1.6b.

– Dao được gá theo dưỡng sao cho lưỡi cắt chính của dao cao ngang tâm và song song với đường tâm chi tiết, đường phân giác của góc mũi dao vuông góc với đường tâm phôi như hình 1.7.

 

3.3 Điều chỉnh máy để tiện ren mô đun bằng dao

 • Cũng như các loại ren khác, việc điều chỉnh máy trên các máy tiện ren tiêu chuẩn với bước bất kỳ bàng cách điều chỉnh các tay gạt theo bảng trị số bước tiến gắn ở trên máy. Đối với những bước ren không có trong bảng thì phải tính toán và lắp Lại bộ bánh răng thay thế như phần 1.3.1 đã học ở trên.
 • Tùy thuộc vào kích thước của ren mà chọn sơ đồ cắt khác nhau. Ren có bước nhỏ hơn 4 mm cắt bằng một dao, biên dạng đầu dao phù hợp với biên dạng của ren.
 • Trên hình 1.8a dùng một dao để tiện ren và lấy chiều sâu cắt bằng bàn trượt ngang cho tiến dao ngang, hình 1.8b tiến dao xiên so với đường phân giác của góc mùi dao một góc ε/2 . Tiện ren mô đun của  góc biên dạng của ren 40° thì ta quay bàn trượt trên cùng chiều kim đồng hồ 70°(  ε/2 = 20°).

 • Ren bước lớn hoặc ren cần gia công chính xác có thê cắt bằng nhiều
  Phổ biến nhất là sơ đồ cắt ren bằng hai dao như hình 1.9a và ba dao
  như hình 1.9b.
 • Cắt ren bằng 2 dao (hình 1.9a): lúc dầu ren được cắt sơ bộ bằng dao ren
  vuông số 1 có chiểu sâu ren và bề rộng chân ren gần đúng, sau đó cắt tinh
  bằng dao ren mô đun số 2 tiện láng về hai phía sườn ren

 •  Cắt ren bàng 3 dao (hình 1.9b): lần đầu cắt sơ bộ bằng dao cắt lưỡi rộng số 1 với chiều sâu bằng 0,25 chiều sâu ren, sau đó cắt bằng dao cắt lưỡi hẹp số 2 đến hết chiều sâu ren. Cuối cùng cắt tinh bằng dao ren mô dun số 3.

Xem tiếp phần sau tại https://laptrinhcnc.com/tien-ren-mo-dun-3-cac-dang-sai-hong-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc-cac-buoc-tien-hanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.