TIỆN REN MÔ ĐUN 1: Công dụng & Các thông số hình học của ren mô đun

MỤC TIÊU THỰC HIỆN

 • Trình bày đầy đủ các yếu tố về’ hình dáng, kích thước của ren mô đun và các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục tiện ren mô đun.
 • Mài sửa, gá lắp dao, phôi và tiện ren mô đun đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Các thông số hình học và công dụng của ren mô đun
 • Các yêu cầu kỹ thuật của ren mô đun
 • Phương pháp tiện ren mô đun
 • Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục
 • Các bước tiến hành tiện ren

1 Các thông số hình học và công dụng của ren mô đun

1.1 Công dụng

 • Ren mô đun là loại ren vít vô tận dùng để truyền chuyển động giữa các
  chi tiết, bộ phận máy. Đặc điểm của ren vít vô tận là ăn khớp với bánh vít vô
  tận mà không giới hạn bởi số vòng quay
 • Dùng trong các cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh
  tiến như trong hộp điều khiển bàn dao máy tiện và một số cơ cấu khác trong
  máy phay, máy khoan…

1.2 Các thông số hình học của ren mô đun

Ren mô đun có biên dạng là hình thang cân, góc ở đỉnh bằng 40°, hay 29°. Nhưng được sử dụng phổ biến hiện nay là loại có góc 40° (hình 1.1)

 • Loại có góc a = 40° gồm có các kích thước sau:

+ Bề rộng đỉnh ren F = 0,843. m

+ Bề rộng chân ren F1 = 0,7. m

+ Chiều cao ren h = 2,157. m

+ Bước ren P = pi. m (ren một đầu mối)

Pn = pi. m. n (ren nhiều đầu mối).

+ Bề dày trung bình của ren: B = P/2

Trong đó:

P bước ren; Pn: bước xoắn của ren; pi = 3,14

n: số đầu mối ren; m: Mô đun của ren phụ thuộc vào mô đun của bánh vít
+ Đường kính đỉnh ren: d

+ Đường kính chân ren: d1 = d – h

 • Loại ren mô đun có góc a = 29 độ gồm có các kích thưóc:

+ Bề rộng đỉnh ren F = 1,054. m

+ Bề rộng chân ren F1 = 0,972. m

+ Chiều cao ren h = 2,157. m

+ Bước ren P = pi. m (ren một đầu mối)

Pn = pi. m. n (ren nhiều đầu mối)

Loại ren này ít dùng

2. Các yêu cầu kỹ thuật của ren mô đun

 • Ren đúng kích thước đường kính và bước ren
 • Đúng biên dạng ren, góc đỉnh ren
 • Lắp ghép truyền động êm
 • Độ nhẵn bóng đạt yêu cầu

Xem tiếp P2 tại: https://laptrinhcnc.com/tien-ren-mo-dun-2-phuong-phap-tien-ren-modun/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.