TIỆN BẰNG NHIỀU DAO P3 : Các bước tiến hành

5. Các bước tiến hành

YÊU CẦU KỸ THUẬT

–   Độ không đồng tâm giữa 017.5 và 030 < 0.05

–  Độ nhám cấp 5

 

Nội dung các bước

 

Chỉ dẫn thực hiện

 

1. Đọc bản vẽ

 

–     Xác định đúng các yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ: độ không đồng tâm cho phép <0,05mm, sai lệch kích thước đường kính +0,05mm

 

2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ thiết bị

–      100 phôi thép hòn ϕ46mm, L = 17mm đã gia công lỗ bậc ϕ 17.5 và ϕ 26

–     Dao tiện lỗ suốt, dao tiện lỗ định hình R4, thước cặp 1/20…

–     Máy tiện có ổ gá dao phụ

 

3. Gá phôi, gá dao và điều chỉnh chế
độ cắt
–  Chọn nt/c – 450v/phút, chiều sâu cắt
t = 0,5mm. bước tiến s = 0,1mm/vòng-  Gả phôi lên mâm cặp rà tròn, chiều
dài gá phôi sâu vào vấu mâm cặp
15mm

–  Lắp sơ bộ dao tiện lỗ suốt, dao tiện lỗ R4 lẻn ổ dao và điều chỉnh khoảng cách từ dao vát cạnh đến dao R4 là 8mm theo chiều dọc, dao R4 cách dao vát cạnh 30mm theo chiều ngang

– Rà chỉnh cho khoảng cách của 2 dao phù hợp với kích thước của lỗ cần tiện và cạnh vát

– Gá sao cho khi dao R4 cắt đúng chiều dài 8mm với đường kính ϕ 30 thì dao vát cũng cắt vát vừa đủ 1 X 45° Siết chặt các vít hãm dao lần cuối

4. Tiện lỗ 030 và R4, vát 1 X 45

–     Điều chỉnh chế độ cắt phù hợp

–    Cho dao tiến bằng tay để cắt, có thể thực hiện 1 hoặc 2 lát cắt

–    Sau khi gia công chi tiết thứ nhất, tháo phôi, gá lắp các chi tiết tiếp theo cho đến chi tiết 100 nhưng phải giữ đúng Vị trí của dao ban đầu

–     Nếu thay dao hoặc mài lại dao thì phải điều chỉnh lại từ đầu

5. Kiểm tra

 

– Kiểm tra đường kính bằng thước cặp
1/20, panme đo trong 
6. sắp xếp dụng cụ thiết bị, vệ sinh
công nghiệp 
  • Cắt nguồn điện vào máy, đưa các tay gạt về vị trí an toàn
  • Sắp xếp lau sạch dụng cụ cắt, dụng cụ đo vào đúng vị trí quy định
  • Vệ sinh công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.