Thiết lập môi trường gia công CNC trong phần mềm CATIA

 

–        Chuyển sang môi trường lập trình CAM trong CATIA.

–        Định nghĩa về loại máy gia công CNC (máy phay 3 trục, 4 trục, 5 trục, máy tiện,…).

–        Định nghĩa gốc tọa độ gia công.

–        Khai báo chi tiết gia công, khai báo phôi, khai báo đồ gá, mặt phẳng an toàn,…

–        Thiết lập các thông số của dao, tốc độ dao, bước tiến của dao,…

Bài 2
Các lệnh trong gia công 2D

–        Contor

–        Poket

–        Face

–        Drill

Bài 3
Luyện tập gia công 2D

–         Thực hành gia công một số chi tiết

Bài 4
Các lệnh trong gia công 3D

–        Rough pocket

–        Finish cortor

–        Finish cortor rest mill

–        Finis penci

–        Finish paraell

–        Finish shallow

–        Finish followline

Bài 5
Mô phỏng gia công

–        Mô phỏng đường chạy dao

–        Mô phỏng quá trình cắt vật liệu của phôi

Bài 6
Luyện tập gia công khuôn mẫu

–        Thực hành gia công một số lòng khuôn

Bài 7
Cách thiết lập mô phỏng cả một hệ máy phay CNC, đồ gá và chi tiết

–        Thiết lập mô phỏng cả hệ máy CNC

–        Thiết lập đồ gá của máy CNC để mô phỏng

Bài 8
Xuất ra chương trình Gcode cho CNC, truyền dữ liệu vào máy CNC để gia công

–        Kiểm tra va chạm, kiểm tra dụng cụ, vật liệu, tối ưu hóa các đường chạy dao,…

–        Xuất ra file CNC để đưa vào máy CNC gia công

Bài 9
Luyện tập gia công trên máy CNC thật một số chi tiết

        Thực hành gia công một cho chi tiết trong thực tế

Bài 10
Luyện tập và kiểm tra

–        Ôn lại kiến thức

–        Trả lời thắc mắc

–        Làm bài tập kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.