Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

tu-hoc-mastercam4-42

 

LỆNH FILLET:

Ý NGHĨA:

Tạo đường gân cong.

DẠNG LỆNH:

Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet
Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F

GIẢI THÍCH

Xuất hiện dòng nhắc:

Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách
tu-hoc-mastercam4-43

 

Select entỉties to fillet: chọn tiếp, nếu không chọn Done Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam4-44

 

tu-hoc-mastercam4-45

tu-hoc-mastercam4-46

Coming up with such questions will form a basis of writing that topic write an essay for money you do not associate with.