Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

matercam14

LỆNH PRIMITIVES:

Ý NGHĨA:

Tạo khối cơ bản

DẠNG LỆNH:

Trên Menn : Main Menu —> Solids —> NextMenu —> Priniitives .
Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ p

 

Xuất hiện các lựa chọn:

Cylinder : tạo khối trụ
Cone : tạo khối nón
Block : tạo khối hộp
sphere : tạo khối cầu
Torus : tạo khối xuyến

 

GIẢI THÍCH:

1/Cylinder: tạo khối trụ

Nhấn phím trái chuột vào Cylinder, trên trình đơn xuất hiện các thông sò kích thước:

tu-hoc-mastercam4-20

Nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-21

2/Cone: tạo khối nón

Nhấn phím trái chuột vào Cone, trên trình đơn xuất hiên các thông số kích thước:

Height : chiều cao khối nón. Nhấn phím trái chuột vào lựa chọn này, tại góc trái đáy màn hình yêu cáu nhập giá trị. Nhập xong nhấn Enter.
Btm radius : bán kính đáy Top radius : bán kính đỉnh nón
Taper angle : góc nghiêng đường sinh. Nếu đã nhập Top radius thì không nhập giá trị này và ngược lại.
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối nón
Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-22

3/Block: tạo khối hộp:

Nhấn phím trái chuột vào Block, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Height : chiều cao khối hộp. Nhấn chuột trái vào lựa chọn này, tại góc trái đáy màn hình yêu cầu nhập giá trị. Nhập xong nhấn Enter.
Length : chiều dài khối hộp
Width : chiều rộng khối hộp
Comers : khối hộp được vẽ trên cơ sở nhập tọa độ các góc. Nếu vẽ theo phương pháp này thì không cần nhập các giá trị Height, Length, Width.
Axis(H) : trục theo chiều cao
Axis(L) : trục theo chiều dài
Rotate : góc xoay mặt đáy khối hộp so với mặt phẳng chứa nó.
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối hộp
Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-23

4/Sphere: tạo khối cầu:

Nhấn phím trái chuột vào Sphere, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Radius : bán kính khối cầu
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối hộp

Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-24

5/Torus: tạo khối xuyến:

Nhấn phím trái chuột vào Torus, trên trình đơn xuất hiện các thông số kích thước:

Maj radius : bán kính trung bình
Min radius : bán kính mặt cắt xuyến Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Name : tên khối xuyến

Sau khi nhập xong các thông số nhấn Done để thực hiện lệnh.

tu-hoc-mastercam4-25

 

A lot of time is likely to be consumed leaving a writer with a short duration of time https://dissertationauthors.com to write relevant information.