Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 34:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh FILLET BLND

tu-hoc-mastercam3-97

 

 LỆNH FILLET BLND:

Ý NGHĨA:

Nối ba bề mặt bằng các mặt cong có bán kính xác định trước.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn: Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> Fillet blnd
Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ F

GIẢI THÍCH:

Các thiết lập :

tu-hoc-mastercam3-98

tu-hoc-mastercam3-99

tu-hoc-mastercam4-00

.