Thiết kế Pro/ENGINEER

 


Bạn có thể thiết kế được tất cả các sản phẩm từ đơn giản bằng việc sử dụng các công cụ: Extrude, Revolve, Sweep đến phức tạp bằng các lệnh: Blend, Warp, Section Sweep, Sweep Blend,…Hơn nữa, Pro/E còn hỗ trợ bạn thiết kế sản phẩm theo tham số để tạo mô hình các loại bánh răng một cách nhanh chóng theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra cũng như các phần mềm 3D khác, Pro/E cho phép bạn chỉnh sửa lại thông số thiết kế trong từng bước và cập nhật tự động cho các bước tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.