Thế nào là công nghệ điều khiển số cnc

ĐIỂU KHIỂN SỐ

Thế nào là công nghệ điều khiển số cnc ( điều khiển cnc)

Công nghệ điều khiển số xuất hiện vào giữa thế kỷ 20, khoảng năm 1952, nhưng cho đến đầu những năm 1960 vẫn chưa được áp dụng trong sản xuất hàng loạt. Sự bùng nổ thực tế ở dạng CNC bắt đầu từ năm 1972, và thập kỷ kế tiếp với sự xuất hiện của máy tính.

Trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là gia công kim loại, công nghệ điều khiển số đã góp phần dẫn đến cuộc cách mạng. Ngay cả trước khi máy tính trở thành thiết bị không thể thiếu trong mọi công ty và từng gia đình, máy công cụ được trang bị hệ thống điều khiển số đã có vị trí đặc biệt trong xưởng cơ khí. Sự phát triển của vi điện tử và máy tính, gồm cả tác động của chúng đôi với điều khiển số, đã đem đến các thay đổi cơ bản trong sản xuất nói chung và trong ngành cơ khí nói riêng.

 

ĐỊNH NGHĨA ĐIỂU KHIỂN SỐ

Trong nhiều ấn phẩm, các năm qua đã đưa ra hàng loạt định nghĩa về điều khiển số. Hầu hết các định nghĩa đó đều có cùng ý tưởng, cùng khái niệm cơ bản, chỉ khác nhau về từ ngữ.

Đa số các định nghĩa có thể được tổng kết như sau:

Điểu khiển số có thể được định nghĩa là sự vận hành máy công cụ bằng cách dùng các lệnh mã hỏa đặc biệt cho hệ thống điều khiển máy.

Các lệnh là sự phối hợp các chữ cái, chữ số và ký hiệu được chọn, ví dụ, dấu thập phân, dấu phần trăm, dấu ngoặc. Tất cả các lệnh đều được viết với thứ tự logic theo dạng cho trước. Tập hơp tất cả các lệnh cần thiết để gia công chi tiết được gọi là chương trình NC, chương trình CNC, hoặc chương trình gia công. Chương trình có thể được lưu để sử dụng trong tương lai hoặc tái sử dụng để đạt được các kết quả gia công đồng nhất vào thời điểm bất kỳ.

CÔNG NGHỆ NC VÀ CNC

Về thuật ngữ, các viết tắt NC và CNC có sự khác biệt về ý nghĩa. Nỡ là viết tắt của công nghệ điều khiển số (Numerical Control), còn CNC là viết tắt của công nghệ điều khiển số máy tính hóa (Conputerized Numerical Control), là sự phát triển cao hơn của NC. Tuy nhiên, trong thực tiễn, CNC được dùng rộng rãi hơn. Để làm rõ công dụng của từng thuật ngữ, ở đây sẽ nêu ra các khác biệt chính giữa hệ thống NC và CNC.

Cả hai hệ thông đều thực hiện các tác vụ như nhau, xử lý các dữ liệu với mục đích gia công chi tiết. Trong cả hai trường hợp, thiết kế bên trong của hệ thống điều khiển chứa các lệnh logic để xử lý dữ liệu. Đó là sự giống nhau giữa hai hệ thông.

Hệ thống NC (khác với hệ thống CNC) sử dụng các hàm logic cố định, được xây dựng sẵn và được nối mạch bên trong bộ điều khiển. Nhà lập trình hoặc người vận hành không thể thay đổi các lệnh này. Do sự nối mạch cố định của logic điều khiển, hệ thông điều khiển NC đồng nghĩa với thuật ngữ “mạch cố định”. Hệ thống có thể diễn dịch chương trình chi tiết, nhưng không cho phép thay đổi chương trình, sử dụng các tính năng điều khiển. Mọi thay đổi đều phải được thực hiện bên ngoài hệ thống điều khiển, thường là trong môi trường văn phòng. Ngoài ra hệ thống NC đòi hỏi bắt buộc sử dụng băng đục lỗ để nhập thông tin chương trình.

Hệ thống CNC hiện đại, khác với hệ thống NC cũ, sử dụng bộ vi xử lý bên trong (ví dụ máy tính). Máy tính này có các thanh ghi bộ nhớ lưu các chương trình con có khả năng thực hiện các hàm logic. Điều đó có nghĩa là nhà lập trình hoặc người vận hành máy có thể thay đổi chương trình ngay trên bộ điều khiển (lắp trong máy), với các kết quả tức thời. Tính linh hoạt này là ưu thế lớn nhất của hệ thống CNC và có lẽ là yếu tố quyết định, góp phần vào sự ứng dụng rộng rãi công nghệ này trong sản xuất hiện đại. Các chương trình CNC và các hàm logic được lưu trên các vi mạch máy tính đặc biệt, dưới dạng các lệnh phần mềm, thay vì được nối kết cứng, sử dụng chẳng hạn các dây, điều khiển cái hàm logic đó. Khác với hệ thông NC, hệ thống CNC đồng nghĩa với thuật ngữ “mạch linh hoạt”.

Khi nói về chủ đề nào đó liên quan với công nghệ điều khiển số, nói chung có thể sử dụng thuật ngữ NC hoặc CNC. Bạn cần nhớ NC có thể có nghĩa là CNC trong nói chuyện hàng ngày, nhưng CNC không có ý nghĩa là NC. Mọi hệ thống điều khiển ngày nay đều là thiết kế CNC.

One comment

  1. CNC = điều khiể phay bằng máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.