Thế nào là CAD/CAM VÀ CNC

Nhu cầu về cải thiện hiệu suất và độ chính xác trong lập trình CNC là lý do chính để phát triển nhiều phương pháp sử dụng máy tính để chuẩn bị các chương trình gia công chi tiết. Lập trình CNC với máy tính đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Ban đầu, ở dạng lập trình dựa trên ngôn ngữ, chẳng hạn APT™ hoặc Compact II™. Từ cuối thập kỷ 1970, CAD/ CAM đã có vai trò quan trọng do bổ sung đặc tính hiển thị cho quá trình lập trình. CAD/CAM là viết tắt của Computer Aided Design và Computer Aided

Manufactoring. CAD bao quát lĩnh vực thiết kế và vẽ kỷ thuật. CAM bao quát lĩnh vực sản xuất máy tính hóa, trong khi lập trình CNC chỉ là một phần nhỏ trong CAM. Toàn bộ đối tượng của CAD/CAM rộng hơn nhiều so với thiết kế, vẽ, và lập trình. Đây là một phần của công nghệ hiện đại, được gọi là CIM-Computer Intergrated Manufacturing (sản xuất tích hợp máy tính).

Trong lĩnh vực điều khiển sô”, máy tính có vai trò chính trong thời gian dài. Các điều khiển máy trở nên tinh vi hơn, tích hợp các kỹ thuật mới nhất về xử lý dữ liệu, lưu giừ, đồ họa quỹ đạo chạy dao, chu kỳ gia công… Hiện nay các chương trình có thể được chuẩn bị với sự sử dụng máy tính và giao diện đồ họa. Chi phí hầu như không còn là vấn đề lớn, các xưởng cơ khí nhỏ hoàn toàn có đủ khả năng trang bị -hệ thống lập trình. Các hệ thống này còn được ưa chuộng rộng rãi do có tính linh hoạt cao. Hệ thống lập trình máy tính hóa không chỉ dành cho lập trình, tất cả các nhiệm vụ liên quan, thường do nhà lập trình thực hiện, đều có thể được thực thi trên máy tính đó. Ví dụ, quản lý dụng cụ cắt dự trữ, cơ sở dữ liệu dùng cho các chương trình gia công, thông tin kỹ thuật về vật liệu, dụng cụ cắt, máy công cụ, … Máy tính này còn được dùng để tải các chương trình CNC.

Sự tích hợp

Cốt lõi trong CIM là sự tích hợp. Điều đó có nghĩa là mọi phần tử của quy trình sản xuất đều được đặt vào mổì quan hệ chung và xem xét ổhúng như một tổng thể nhằm tăng hiệu suất, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian. Y tưởng chính để tích hợp thành công là tránh sự sao chép. Một trong các nguyên tắc quan trọng nhất về sử dụng phần mềm máy tính CAD/CAM là:

• KHÔNG .THỰC HIỆN-HAI LÂN : MỘT VIỆC BAT KỶ- .

 

Hình 5.1. Chương trình sử dụng kích thước tuyệt đối, chỉ cần một thay đổi trong chương trình.

5.1

Hình 5.2. Chương trình sử dụng kích thước theo số gia (tương đối) cần hai (hoặc nhiều) thay đổi trong chương trình.

5.2

Khi thực hiện bản vẽ trong phần mềm CAD (ví dụ AutoCAD), sau đó lại thực hiện trong phần mềm CAM (chẳng hạn Mastercam), đó là sự lặp lại, một việc hai lần. Sự lặp lại dẫn đến lỗi sai. Để tránh lặp lại, hầu hết các hệ thông CAD đều có phương pháp truyền thiết kế sang hệ thống CAM đã chọn để sử dụng cho lập trình CNC. Các phương pháp truyền này được thực hiện thông qua các tập tin DXF hoặc IGES đặc biệt. DXF là viết tắt của Data Exchange Files (tập tin trao đổi dữ liệu) hoặc Drawing Exchange Files, còn IGES là từ viết tắt của Initial Graphic Exchange Specification (đặc tính kỹ thuật trao đổi đồ họa ban đầu). Sau khi dạng hình học được truyền từ hệ thống CAD sang CAM, (dạng đặc biệt của bộ định dạng), phần mềm máy tính sẽ chuẩn bị chương trình gia công, cho phép tải trực tiếp vào máy CNC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.