Thao tác gia công trên mastercam

 

VẼ 2D CƠ BẢN
1.VẼ 2D CƠ BẢN.
2.HIỆU CHỈNH BẢN VẼ 2D.
3.BÀI TẬP THỂ HIỆN BẢN VẼ 2D
4.CÁC LỆNH HỖ TRỢ VẼ.
5.BÀI TẬP VẼ MÔ HÌNH  KHUNG DÂY
CÁC LỆNH VẼ BỀ MẶT
6. CÁC LỀNH VẼ BỀ MẶT.
7. THAO TÁC VỚI MẶT.
8. BÀI TẬP VẼ MẶT CƠ BẢN
CÁC LỆNH VẼ BỀ MẶT
 9. VẼ KHỐI CƠ BẢN.
10. BÀI TẬP VẼ KHỐI CƠ BẢN.
11. PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÍ ĐỐI TƯỢNG
12. BÀI TẬP VỀ PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÍ ĐỐI TƯỢNG
13. CHUYỂN FILE THIẾT KẾ TRONG PHẦN MỀM 3D SANG MASTERCAM
CÁC LÊNH TRONG GIA CÔNG 2D
– Contor
– Poket
– Face
– Drill
LUYỆN TẬP GIA CÔNG 2D
5.1 Thực hành gia công một số chi tiết
CÁC LỆNH TRONG GIA CÔNG 3D
6.1 Rough pocket
6.2 Finish cortor
6.3 Finish cortor rest mill
6.4 Finis penci
6.5 Finis paraell
6.6 Finis shallow
6.7 Finis followline

LUYỆN TẬP GIA CÔNG KHUÔN MẪU
7.1 Thực hành gia công một số lòng khuôn
LUYỆN TẬP GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT
8.1 Thực hành gia công một cho chi tiêt trong thực tế
LUYỆN TẬP GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT
9.1 Thực hành gia công một số chi tiêt trong thực tế
LUYỆN TẬP VÀ KIỂM TRA

10.1 Ôn lại kiến thức
10.2 Trả lời thắc mắc
10.3 Làm bài tập kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.