Tạo khuôn Pro/ENGINEER
Pro/E mô phỏng các quá trình lắp khuôn và tách khuôn tạo sản phẩm. Sau khi thiết kế xong chi tiết mẫu, Pro/E cho phép chúng ta tính toán độ co rút của vật liệu, tự động thiết kế hình dạng ***g khuôn cho chi tiết mẫu và mô phỏng quá trình tách khuôn với chức năng Mold Cavity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *