Tag Archives: video điều khiển cnc

Thế nào là công nghệ điều khiển số cnc

ĐIỂU KHIỂN SỐ Thế nào là công nghệ điều khiển số cnc ( điều khiển cnc) Công nghệ điều khiển số xuất hiện vào giữa thế kỷ 20, khoảng năm 1952, nhưng cho đến đầu những năm 1960 vẫn chưa được áp dụng trong sản xuất hàng loạt. Sự bùng …

Xem thêm