Tag Archives: vật liệu làm mũi khoan

Các loại mũi khoan

Mũi khoan Mũi khoan sâu Mũi khoan vát mép kết hợp Dao đa năng (khoan và tiện) Dao đa năng (khoan, tiện và tiện ren) Mũi taro lỗ mù & lỗ sâu Mũi taro lỗ mù & lỗ cạn Mũi taro lỗ sâu & ren cạn Mũi taro lỗ suốt …

Xem thêm