Tag Archives: tự học đá mài

Cân bằng cho đá mài

Cân bằng luôn được yêu cầu đối với các bánh đá mài lớn (đường kính trên 14 in). nhưng có thể không được yêu cầu đối với các bánh mài nhỏ hơn. Nếu đá mài không cân bằng sẽ là nguyên nhân dẫn tới rung lắc.   Đá mài được …

Xem thêm