Tag Archives: Tự Động Hóa CNC

Hệ Thống Tự Động Hóa CNC – Sinumerik

Hệ Thống Tự Động Hóa CNC – Sinumerik Hệ Sinumerik bao gồm rất nhiều thiết bị dùng cho máy công cụ. Dù được dùng cho máy cán hay máy tiện như là một hệ điều khiển CNC trên nền tảng truyền động hay trên nền tảng PC, hệ CNC Sinumerik …

Xem thêm