Tag Archives: trục tọa độ tiện cnc

Máy tiện và hệ trục tọa độ máy tiện CNC

Có nhiều loại máy tiện NC/CNC khác nhau, từ loại đơn giản với hai trục tọa độ đến các trung tâm gia công nhiều trục, nhiều trục chính, trung tâm gia công phối hợp tiện – phay. Hệ thống tọa độ trên máy tiện NC/CNC cũng được sử dụng chung …

Xem thêm