Tag Archives: Tinh năng nổi trội của NX

Tinh năng nổi trội của NX

Phần mềm NX của Siemens hỗ trợ thiết kế, sản xuất và phân tích kỹ thuật     Phiên bản mới nhất của phần mềm NX của Siemens giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh hơn trong các khâu thiết kế, mô phỏng và sản xuất, nhằm …

Xem thêm