Tag Archives: tính năng của CREO

Các modul mở rộng, không giới hạn

Các khả năng mở  rộng không giới hạn của Creo Parametric có nghĩa là bạn có thể dễ dàng  thêm người dùng mới, mô-đun mới, và tính năng mới giúp công việc của bạn và nhu cầu của bạn tiếp tục phát triển, và bạn  sẽ không bao giờ phải …

Xem thêm

Các tính năng của Creo Parametric:

  Mô hình hóa 3D  •  Tạo hình học chính xác, bất kể độ phức tạp của mô hình. •  Tự động tạo kích thước của sketch để việc tái sử dụng nhanh và dễ dàng. •  Nhanh chóng xây dựng các tính năng kỹ thuật mạnh mẽ như các …

Xem thêm

Giới thiệu CREO Parametric

CREO Parametric là giải pháp tham số 3D cần thiết vì nó đem lại chính xác những gì ta cần: bộ công cụ mạnh mẽ nhất, bộ công cụ thiết kế sản phẩm 3D mở rộng với sức mạnh nhiều hơn, linh hoạt hơn và tốc độ hơn, giúp đẩy …

Xem thêm