Tag Archives: tiếng anh chuyên ngành

DVD học tiếng anh kỹ thuật trong vòng 6 tháng

Đất nước muốn giàu mạnh phải hội nhập. Khi xu thế đó ngày càng phát triển thì đất nước càng có nhiều mối quan hệ với các nước quốc tế. Khi đó, các nước phải lấy một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế để đàm phán, trao đổi…Ai cũng biết …

Xem thêm

Tiếng anh chuyên ngành Gia công cơ khí- Machining

Gia công cơ khí- Machining MACHINING – GIA CÔNG CƠ KHÍ –      Cutting: sự cắt gọt –      Cutting tool: dụng cụ cắt gọt –      Workpiece: chi tiết gia công –      Machined surface: bề mặt đã được gia công –      Transient surface: bề mặt chuyển tiếp –      Allowance for machining: dung sai cho phép để gia công …

Xem thêm