Tag Archives: thiet kế với NX 8.5

Công nghệ gia công ở NX 8.5

   ​ Với bộ công cụ NX 8.5 dành cho gia công, hãng phần mềm Siemens tiếp tục phát triển phần mềm giúp bạn tạo ra được các sản phẩm chính xác, đúng đắn ngay từ lần sản xuất đầu tiên, tránh được sự hao phí trong sản xuất thử giúp sản …

Xem thêm

Giới thiệu tổng quan về phiên bản UGS NX 8.5

Giới thiệu tổng quan về phiên bản UGS NX 8.5  ​  ​ NX 8.5 cho phần thiết kế Cụm từ mà hãng Siemens dùng để miêu tả cho NX 8.5 là “ mạnh mẽ, linh hoạt và năng suất cao “  ​ Phiên bản mới phát hành NX 8.5 dành cho thiết kế được tích hợp thêm …

Xem thêm