Tag Archives: tạo mẫu nhanh

Máy quét 3D

    Làm thế nào để bạn có được dữ liệu đạng 3D của một chi tiết phước tạp mà không thể vẽ hoặc thiết kế 3D trên các phần mềm CAD?     Làm thể nào để bạn có thể kiểm tra độ chính xác của chi tiết, hay các thiết bị …

Xem thêm