Tag Archives: tài liệu Vận hành cnc

ỨNG DỤNG G50 TRÊN MÁY TIỆN

ỨNG DỤNG G50 TRÊN MÁY TIỆN Đối với máy tiện CNC có bộ điều khiển Fanuc hoặc tương tự, lệnh G50 được dùng thay cho G92. Ví dụ lập trình Để minh họa phương pháp sử dụng lệnh đăng ký trong chương trình trên trung tâm gia công dứng, cần …

Xem thêm

Ghiểu dài dao cực đại

Chiều dài dao trong quan hệ với ATC, là phần nhô ra của dao cắt từ đường chuẩn trục chính hướng đến chi tiết. Chiều dài dao càng lớn, khoảng hở trục z trong khi thay dao càng quan trọng. Sự tiếp xúc bất kỳ của dao với máy, với …

Xem thêm

Nhập tốc độ trục chính

Địa chỉ S liên quan đến hàm trục chính của máy và phải được gán trị số trong mọi chương trình CNC. Có ba kiểu gán giá trị số (nhập cho hàm trục chính): □       SỐ mã tốc độ trục chính        …các bộ            điều khiển cũ, đã lạc hậu □       …

Xem thêm

Nhập dữ liệu tuyệt đối G90

Trong chế độ lập trình tuyệt đối, mọi kích thước đều được đo từ điểm gốc (chuẩn gia công). Điểm gốc là điểm quy chiếu lập trình, còn được – gọi là zero chương trình. Chuyển động thực của máy là hiệu số giữa vị trí tuyệt đốì hiện hành …

Xem thêm

Nhập kích thước liên quan lập trình

Các địa chỉ trong chương trình CNC liên quan đến vị trí dụng cụ cắt vào thời điểm xác định được gọi là từ ngữ tọa độ. Từ ngữ tọa độ luôn luôn lấy giá trị kích thước sử dụng đơn vị được chọn hiện hành, Anh hoặc mét. Các …

Xem thêm

CÁC HÀM MÁY

I     Các hàm M liên quan với sự vận hành máy được xếp vào một nhóm riêng. Phần này sẽ trình bày một số hàm M quan trọng trong nhóm hàm liên quan đến máy công cụ. Các hàm điều khiển chất làm nguội Hầu hết các nguyên công cắt …

Xem thêm