Tag Archives: tài liệu phay cnc

KHỞI ĐẦU VÀ MẶC ĐỊNH BÙ CHI TIẾT

Nếu không có lệnh bù chi tiết được chuyên biệt trong chương trình và hệ điều khiển hỗ trợ sự bù chi tiết, bộ điều khiển sẽ tự động chọn G54 – đây là sự lựa chọn mặc định bình thường. Trong lập trình, bạn nên chọn lệnh bù chi …

Xem thêm

Xác lập dao tiện trong

Dao tiện trong thực hiện gia công mặt trong của chi tiết, chẵng hạn trong lỗ đã khoan, doa lỗ, tiện rãnh trong, tiện ren trong… Các nguyên tắc gá lắp dọc theo trục z đối với dao tiện trong hoàn toàn như dao tiện ngoặi cùng chủng loại. Dọc …

Xem thêm

CÁC LỆNH ĐĂNG KÝ

  Ba điểm quy chiếu khả dụng trong lập trình CNC phải đồng bộ và hài hòa với nhau để bảo đảm độ chính xác gia công. Khi có các điểm quy chiếu đốì với chi tiết (zero chương trình) và đốì với dụng cụ cắt cần có thêm phương …

Xem thêm

HÀM T ĐỐI VỚI MÁY TIỆN

Cho đến phần này đã trình bày hàm dụng cụ cắt áp dụng cho trung tâm gia công CNC. Các máy tiện cũng sử dụng hàm T nhưng với cấu trúc hoàn toàn khác. Trạm dao trên máy tiện Máy tiện băng máy nghiêng sử dụng hộc dao đa giác …

Xem thêm

Ổ dao rỗng

Trong thực tế, đôi khi yêu cầu trục chính không có dụng cụ cắt. Đối với mục đích này có thể’ gán ổ dao rỗng (không chứa dao cắt). Ó dao đó phải có chỉ số đặc thù, dù không có dao được sử dụng. Nếu ổ dao trên hộp …

Xem thêm

Lệnh dừng chính xác

Một trong hai lệnh điều khiến lượng ãn dao khi gia công qua các góc là G09 – Exact Stop (dừng chính xác). Đây là lệnh không có tính chế độ và cần lặp lại trong từng block mỗi khi cần thiết. Trong ví dụ chương trình 01301, không có …

Xem thêm

DỪNG TRỤC CHÍNH

Nói chung, hầu hết các nguyên công đều đòi hỏi trục chính quay với tốc độ xác định. Ví dụ, trước khi lập trình sự thay dao hoặc đảo chiều chi tiết ở giữa chương trình, bạn cần dừng trục chính. Trục chính cũng phải dừng lại trong quá trình …

Xem thêm

SỐ GIA CHUYỂN ĐỘNG TỐI THIÊU

Số gia cực tiểu (số gia tối thiểu) là lượng chuyển dộng trục nhỏ nhất, bộ điều khiển có khả năng hỗ trợ. Số gia tối thiểu là đại lượng nhỏ nhất có thể lập trình trong chế độ nhập kích thước được chọn. Tùy theo lựa chọn nhập kích …

Xem thêm

Mô phỏng phay với SSCNC 6.9 cơ bản

Đây là phần trích lượt trong tài liệu: Lập trình phay với SSCNC và CimcoEdit V5 , giúp người học có thể sử dụng được giao diện phần máy Phay CNC, một số thiết lập dao cụ, các thiết lập liên quan đến lập trình, mã Gcode và các thao tác lệnh …

Xem thêm